facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP TAK - upozornění - nebude možné dodatečně opravovat žádosti

8. 4. 2024
OP TAK - upozornění - nebude možné dodatečně opravovat žádosti

Upozorňujeme žadatele, že pro žádosti o podporu podané po 15. dubnu 2024 dojde ke změně rozhodovací praxe v případě kontroly formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti Žádosti o podporu, které byly opraveny, avšak nebyly řádně podány.

Na přelomu období řídící orgán (ŘO) OP TAK, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, umožňoval, že v případě, kdy žadatel neprovedl veškeré kroky po opravě žádosti o podporu (tedy například jen žádost opravil a finalizoval, avšak nepodal), byla mu prostřednictvím žádosti o přezkum žádost o podporu vrácena k opravě a bylo mu umožněno řádně dokončit všechny kroky. Nicméně tato praxe způsobuje značné potíže u končících výzev, které jsou z různých důvodů omezeny (například pro termín vydání RoPD). Proto se ŘO OP TAK rozhodl pro tuto změnu rozhodovací praxe.

Je nutné, aby žadatel udělal všechny kroky vedoucímu k podání – tedy žádost finalizoval, podepsal a podal.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace