facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ženy vynálezkyně se podílely na méně než sedmině evropských patentů

10. 11. 2022
Ženy vynálezkyně se podílely na méně než sedmině evropských patentů

Evropský patentový úřad vydal studii, která poukazuje na velký nepoměr počtu žen vynálezkyň v porovnání s vynálezci. Přečtěte si, jak jsou na tom různé státy či v jakých oborech ženy vynalézají nejvíce. 

stock invention

Nová studie, kterou zveřejnil Evropský patentový úřad (EPO), přináší zjištění, že pouze 13,2 % vynálezců v Evropě jsou ženy. Studie, první svého druhu zveřejněná EPO, je založena na procentu žen vynálezkyň uvedených na všech přihláškách evropských patentů od roku 1978 do roku 2019. Navzdory tomu, že zastoupení vynálezkyň stoupá (z pouhých 2 % na konci 70. let na 13,2 % v roce 2019), je v této oblasti stále patrný velký rozdíl mezi muži a ženami. Podíl žen vynálezkyň je hluboko pod podílem žen mezi vědeckými a výzkumnými pracovníky a absolventy vysokých škol.

Cílem studie je poskytnout data o ženách vynálezkyních v různých zemích, časových obdobích, technologických oblastech a profilech žadatelů o patent.

Podle studie je podíl žen vynálezkyň v Evropě (13,2 % v roce 2019) vyšší než v Japonsku (9,5 %), ale nižší než v Jižní Koreji (28,3 %), Číně (26,8 %) a USA (15 %).

  • Data EPO ukazují na velký nepoměr mezi počty vynálezců a vynálezkyň. Ženy jsou jako původkyně uvedeny pouze na 13,2 % přihlášek evropských patentů. U přihlášek od českých přihlašovatelů je počet žen ještě nižší – pouze 11,7 %.
  • Podíl žen vynálezkyň v Evropě zaostává za Jižní Koreou (28,3 %), Čínou (26,8 %) i USA (15 %).
  • Nejvyšší poměr vynálezkyň je u evropských patentových přihlášek z Lotyšska, Portugalska, Chorvatska, Španělska a Litvy. Na opačném konci žebříčku se nachází Monako, Lucembursko, Německo, Lichtenštejnsko a Rakousko.
  • Nejvíce žen figuruje na patentových přihláškách z oblasti chemie; univerzity mají v tomto ohledu lepší skóre než soukromé podniky.

Předseda EPO António Campinos řekl: „Tato zpráva vrhá nové světlo na přínos žen k technologickým inovacím a na mezery, které je třeba zaplnit, aby byl využit plný potenciál žen vynálezkyň v Evropě. I když bylo v posledních desetiletích dosaženo určitého pokroku, je třeba udělat více pro posílení inkluzivity v oblasti patentů. Podpora žen ve vědě a inovacích zůstává pro Evropu velkou výzvou, je to klíčový faktor pro naši budoucí udržitelnost a konkurenceschopnost.“

V žebříčku členských zemí EPO (za období 2010–⁠2019) mají nejvyšší podíl žen vynálezkyň Lotyšsko (30,6 %), Portugalsko (26,8 %), Chorvatsko (25,8 %), Španělsko (23,2 %) a Litva (21,4 %), zatímco nejméně jich naopak je v Monaku (10,3 %), Německu (10 %), Lucembursku (10 %), Lichtenštejnsku (9,6 %) a Rakousku (8 %).

20221109Zenyvynalezkyne

Poměr žen vynálezkyň (women inventor rate – WIR) z jednotlivých členských států EPO za léta 2010–⁠2019

Studie EPO zjistila, že chemie vyniká jako oblast techniky s nejvyšším podílem vynálezkyň (22,4 % v letech 2010–⁠2019), zatímco ve strojírenství (5,2 %) je tento podíl nejnižší. V chemickém sektoru se na evropských patentových přihláškách v oblasti biotechnologie a farmacie podílejí ženy z více než 30 %.

Zpráva dále ukazuje, že přihlášky evropských patentů z univerzit a veřejných výzkumných organizací mají výrazně vyšší podíl žen vynálezkyň (19,4 % v letech 2010–2019), než je tomu u soukromých podniků (10 %). Zpráva navíc odhaluje, že ženy jsou častěji členkami týmů vynálezců, než že by samostatně přihlašovaly technická řešení k patentové ochraně. V týmech vynálezců se ženy méně často než muži objevují na vedoucích pozicích.

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví