facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovace zůstávají silné: počty evropských patentových přihlášek v roce 2022 rostly

29. 3. 2023
Inovace zůstávají silné: počty evropských patentových přihlášek v roce 2022 rostly

K Evropskému patentovému úřadu bylo v roce 2022 podáno 193 460 přihlášek, což představuje nárůst o 2,5 % oproti roku 2021 a nový rekord. Nově zveřejněný Patent Index 2022 ukazuje, že po poklesu počtu přihlášek evropských patentů o 0,6 % mezi lety 2019 a 2020 následoval nárůst o 4,7 % mezi lety 2020 a 2021 a vzestupný trend se potvrdil i mezi lety 2021 a 2022.

20230328Patent growth

Rostoucí počet patentových přihlášek je indikátorem firemních investic do výzkumu a vývoje. Lze z něj usoudit, že inovace zůstaly navzdory globální ekonomické nejistotě prioritou.

„Pokud jde o příslib zelených inovací, došlo k solidnímu a trvalému nárůstu přihlášek souvisejících s čistými technologiemi a dalšími prostředky, které slouží k vytváření, přenosu a ukládání elektřiny,“ řekl předseda Evropského patentového úřadu (EPÚ) António Campinos. „Je to tento pokračující boom, který řídí přechod k čistým energiím. Inovátoři také pracují na inteligentnější budoucnosti, tak jak se přechod k průmyslu 4.0 stává součástí našich životů a rozšiřuje se do dalších oblastí od dopravy po zdravotnictví. Můžeme to vidět na neutuchajícím nárůstu patentových přihlášek v oblasti digitálních technologií a polovodičů.“

Boom v digitálních technologiích, bateriích a polovodičích

Digitální komunikace (+11,2 % oproti roku 2021) byly i v roce 2022 oborem, ve kterém bylo podáno nejvíce evropských patentových přihlášek. Následovaly medicínské technologie (+1,0 %) a počítačové technologie (+1,8 %). Velký nárůst patentových přihlášek v digitálních technologiích se promítá i do mnoha dalších oblastí, jako je zdravotnictví, doprava a zemědělství.

Nejrychleji rostoucím oborem mezi top 10 oblastmi techniky byl obor elektrické stroje/přístroje/energie (+18,2 %), kam spadají i vynálezy týkající se čisté energie. Za tímto nárůstem stojí i velké množství patentových přihlášek v oblasti baterií (+48 %), které sem spadají. Velký nárůst zaznamenaly i obory polovodičů (+19,9 %) a audiovizuální techniky (+8,1 %). Patentová aktivita v oblasti léčiv si držela svůj stabilní nárůst (+1 %) a poprvé v posledním desetiletí se tak zařadila mezi top 5 oblastí techniky. Značný nárůst zaznamenaly také patentové přihlášky z oblasti biotechnologie (+11 %). 

Výrazný nárůst počtu přihlášek z Číny a USA

Pět zemí, ze kterých pochází nejvíce přihlášek podaných k EPÚ v roce 2022, jsou USA (1/4 z celkového počtu přihlášek), Německo, Japonsko, Čína a Francie. Nárůst počtu přihlášek v roce 2022 způsobili především přihlašovatelé z Číny (+15,1 % přihlášek oproti roku 2021). Počet přihlášek z Číny se za posledních pět let více než zdvojnásobil. Vzrostl také počet přihlášek z USA (+2,9 %) a Jižní Koreje (+10 %).

20230328PAtent top50countries

Přestože počet přihlášek ze 39 členských zemí Evropské patentové organizace v roce 2022 (83 955) zůstává na podobné úrovni jako v roce 2021 (83 894, +1 %), jejich podíl na celku se propadl o jeden procentní bod těsně pod 44 %. Rostoucí podíl přihlášek, které do EPÚ putují z mimoevropských zemí, zdůrazňuje atraktivitu evropského technologického trhu pro společnosti z celého světa.

Co se týče technologických trendů, u přihlášek z USA jsme byli svědky prudkého nárůstu v oborech digitální komunikace a elektrické stroje/přístroje/energie. Evropské společnosti přihlašovaly v oboru digitální komunikace méně, ale zato více v oborech počítačové technologie, medicínské technologie a biotechnologie. Počty přihlášek z Číny rostly ve všech hlavních oblastech techniky.

Trendy v evropských zemích: německé firmy podaly méně přihlášek; silný růst zaznamenalo Irsko, Švýcarsko a Belgie

Přihlášky evropských patentů z Německa, které je v jejich počtech mezi evropskými zeměmi na špičce, poklesly v roce 2022 o 4,7 %. K tomuto poklesu došlo v oborech jako doprava, elektrické stroje/přístroje/energie a organická chemie. Počty přihlášek z ostatních tradičně silných evropských zemí naopak rostly, mj. ve Francii (+1,9 %), Švýcarsku (+5,9 %) a Nizozemí (+3,5 %). Dalšími zeměmi, ze kterých pochází alespoň 1000 přihlášek evropských patentů, a které zaznamenaly nejvýznamnější nárůst, jsou Irsko (+12,3 %), Belgie (+5 %) a Rakousko (+3,4 %). Pokud přepočítáme počet patentových přihlášek na počet obyvatel, zůstává setrvalým lídrem Švýcarsko následované některými severskými zeměmi.

Huawei vede mezi přihlašovateli

Nejaktivnějšími přihlašovateli evropských patentů byly v roce 2022 firmy Huawei (1. v roce 2021), LG (3. v roce 2021), Qualcomm (7. v roce 2021), Samsung and Ericsson. Mezi prvními 10 figurují 4 firmy z Evropy, 2 z Jižní Koreje, 2 z USA a po 1 z Číny a Japonska.

Každá pátá přihláška evropského patentu je podána malým podnikem

Patenty nejsou zajímavé pouze pro velké firmy. Významná část přihlášek podaných k EPÚ pochází od menších subjektů: každá pátá patentová přihláška podaná v roce 2022 k EPÚ pochází přímo od vynálezce nebo od malého či středního podniku (méně než 250 zaměstnanců). Dalších 7 % přihlášek pocházelo z univerzit a veřejných výzkumných institucí.

Plné znění Patent Index 2022 je dostupné zde.

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví