facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko udržuje rostoucí trend v počtu ochranných známek

24. 8. 2022
Česko udržuje rostoucí trend v počtu ochranných známek

V České republice se i během období pandemie podařilo udržet vysoký počet podaných přihlášek a zapsaných ochranných známek. Podle Úřadu průmyslového vlastnictví bylo v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 podáno podobné množství přihlášek ochranných známek a srovnatelný počet byl i zapsán.

stock razitko

V roce 2021 podáno celkem 9067 přihlášek ochranných známek (v roce 2020 to bylo 9220) a 6049 ochranných známek bylo zapsáno (v roce 2020 to bylo 6290).

Z 9067 podaných přihlášek ochranných známek byla valná většina podána národní cestou (7669 přihlášek), zbylých 1398 pak mezinárodní cestou. Z 6049 zapsaných známek byl podíl obdobný, 5574 jich bylo národních a 1533 mezinárodních.

Zapsané ochranné známky:

20220823UPV zapsaneznamky

Podané přihlášky ochranných známek:

20220823UPV podaneznamky

Situace v České republice je srovnatelná se situací v dalších zemích Evropské unie. Ve srovnání se státy střední Evropy si Česká republika vede dobře, v přepočtu na počet obyvatel zde bylo podáno více přihlášek ochranných známek než např. na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku. Oproti státům západní Evropy nicméně stále zaostává, v těchto státech se přihlášek ochranných známek podává více. Data o počtu přihlášek ve vybraných zemích v letech 2017–2020 jsou následující:

20220823UPV porovnanizemi

Pro celkový obraz je třeba vzít v úvahu také přihlášky ochranných známek Evropské unie podané českými přihlašovateli, jejichž počty rostou.

Počty přihlášek ochranných známek EU podané českými přihlašovateli:

20220823UPV cr v eu

„Jak vyplývá z výše uvedeného, na národní úrovni se počty přihlášek ochranných známek mírně snižují, ovšem na úrovni Evropské unie se zvyšují, což je výrazně lepší varianta, než kdyby tomu bylo naopak. Svědčí to o expanzi ekonomických aktivit českých podnikatelů do zahraničí,“ vysvětluje předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl.

V roce 2021 bylo nejvíce národních přihlášek ochranných známek přihlášeno pro následující skupiny výrobků a služeb:

 • propagační činnost (3 813)
 • výchova, zábava, sport (2 597)
 • přístroje (1 509)
 • papírenské výrobky (1 506)
 • různé služby, vědecké služby (1 449).

U ochranných známek Evropské unie bylo ve stejném období pořadí následující:

 • přístroje (24 557)
 • propagační činnost (20 626)
 • různé služby, vědecké služby (16 906)
 • výchova, zábava, sport (11 916)
 • oděvy, obuv (10 387).

Nejaktivnější přihlašovatelé českých národních ochranných známek v roce 2021:

20220823UPV nejcastejsi podavatele

Podle advokáta Daniela Macka z kanceláře MACEK. LEGAL se povědomí podnikatelů o ochranných známkách v posledních letech rozšiřuje. „Naše zkušenosti i zkušenosti našich klientů ukázaly, že je opravdu důležité si své nápady ochránit. Hodně podnikatelů obecně na ochranu duševního vlastnictví dříve zapomínalo nebo její řešení odsouvali na později, což se jim často nevyplatilo. Osobně mám ze svého okolí pocit, že registrací ochranných známek každoročně přibývá. Jen minulý rok jsme pro naše klienty zaregistrovali přes 70 ochranných známek a letos tento trend pokračuje,“ říká Daniel Macek.

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví

Redakčně upraveno