facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropský patentový úřad eviduje více než 27 000 jednotných patentů

6. 6. 2024
Evropský patentový úřad eviduje více než 27 000 jednotných patentů

To znamená, že v průměru téměř každý čtvrtý (23 %) nově udělený evropský patent platí ve všech zúčastněných členských státech. Tato míra se také neustále zvyšuje.

Míra využití dosahuje téměř 50 % mezi žadateli usazenými v Dánsku a Polsku a asi 40 % ve Španělsku. Vlastníci se sídlem v USA představovali 16,1 %, Čína 6,0 %, Japonsko 3,8 % a Korejská republika 3,3 %. Velký zájem projevily menší evropské společnosti a startupy s 35,5 % všech jednotných patentů v Evropě jen v roce 2023. Nejvíce patentů je uděleno v oblasti lékařské techniky (31 %), stavebnictví (6 %) a dopravy (5 %). 

Spuštění jednotného patentového systému otevřelo před rokem přihlašovatelům evropských patentů z celého světa jednodušší a levnější cestu k ochraně svých vynálezů v 17 zemích EU. Ač se Česká republika k těmto zemím nepřidala, i čeští přihlašovatelé mohou výhody tohoto systému plně čerpat a zhruba čtvrtina čerstvých majitelů evropských patentů z ČR této možnosti využije. Získání evropského patentu často předchází náročné patentové řízení, ale když už přihlašovatel na patent dosáhne, jsou podání žádosti o jednotný účinek evropského patentu a platby udržovacích poplatků pro všech 17 členských zemí administrativně jednoduché. Ovšem jednodušší je také případné napadení patentu konkurencí. Systém jednotného patentu tedy zatím nevyužívají ti, kteří své obchodní aktivity směřují spíše do východních zemí EU, např. do zemí Visegrádské čtyřky, které stojí mimo tento systém, nebo ti, kteří k novému systému zatím nemají důvěru," komentuje jednotný evropský patent Ivan Lukšíček, patentový zástupce a jednatel firmy PatentEnter. 

Pro více informací: Tisková zpráva EKZprávy EPO

 

Zdroj: ERA Portal Austria, PatentEnter