facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Nabídky pracovních pozic

Nabídky pracovních pozic

Ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) Vysoké školy báňské –⁠ Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) vypisuje výběrové řízení na pozici marketing a PR manažer / manažerka (technicko-hospodářský zaměstnanec).

6. 11. 2022

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový manažer či manažerka.

30. 10. 2022

Místo výkonu: Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného garanta pro oblast výzkumu a vývoje.

21. 10. 2022

Místo výkonu: Praha

Úsek projektové podpory Masarykova onkologického ústavu hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici Projektový administrátor a analytik.

24. 9. 2022

Místo výkonu: Brno

Technologické centrum AV ČR/Národní informační centrum pro evropský výzkum hledá kandidáta/kandidátku na pozici konzultant/ka pro finanční otázky a management evropských výzkumných projektů.

16. 9. 2022

Místo výkonu: Praha

Biologické centrum AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový manažer pro projekty ERA Chair. Zájemci se mohou přihlašovat do 31. října 2022.

15. 9. 2022

Místo výkonu: Praha

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici transferář junior – podpora projektu.

11. 9. 2022

Místo výkonu: Praha

Oddělení hydrologie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. hledá nového kolegu/kolegyni se zaměřením na lesnictví či botaniku, který/á by doplnil/a naše výzkumné aktivity o témata týkající se vodního režimu rostlin, např. sezónní vláhové nároky a transpirace rostlin s ohledem na množství vody v půdě, odběr živin a vody z půdního profilu kořenovým systémem aj. Téma výzkumu si upřesníme v rámci diskuze na osobním pohovoru.

6. 9. 2022

Místo výkonu: Praha

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI.

3. 9. 2022

Místo výkonu: Praha

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Project manager P4F. Hlásit se je možné do 30. 9. 2022.

30. 8. 2022

Místo výkonu: Praha

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Samostatná právnička/Samostatný právník Právního oddělení Univerzity Palackého v Olomouci.

28. 8. 2022

Místo výkonu: Olomouc

Společnost AMIRES hledá kandidáty/ky na pozici junior marketing specialist for innovation projects. Hlásit se je možné do 12. 8. 2022.

3. 8. 2022

Místo výkonu: Praha