facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Nabídky pracovních pozic

Nabídky pracovních pozic

Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele / ředitelky Ekonomického odboru Kanceláře AV ČR.

4. 6. 2022

Místo výkonu: Praha

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. (ILaB, v. v. i.) vyhlašuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce.

1. 6. 2022

Místo výkonu: Karlovy Vary

Česká zemědělská univerzita v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení rozvoje a projektového řízení. 

27. 5. 2022

Místo výkonu: Praha

Sdružení CESNET vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrátor/ka národních a mezinárodních projektů výzkumu a vývoje.

25. 5. 2022

Místo výkonu: Praha

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici Specialista/ka odbytu a skladového hospodářství v edičním oddělení OIKOYMENH při Filosofickém ústavu AV ČR.

24. 5. 2022

Místo výkonu: Praha

Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa právník / právnička.

23. 5. 2022

Místo výkonu: Ústí nad Labem

Kvestor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení personálního a mzdového oddělení.

22. 5. 2022

Místo výkonu: Ostrava

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na Human Development Specialist. Hlásit se je možné do 30. 5. 2022.

21. 5. 2022

Místo výkonu: Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátora či koordinátorky vědecko-výzkumných projektů. Hlásit se je možné do 24. 5. 2022.

18. 5. 2022

Místo výkonu: Buštěhrad

Kvestorka Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí vnějších vztahů a marketingu. Hlásit se lze do 19. května 2022.

11. 5. 2022

Místo výkonu práce: Brno

Rektorka Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení dle Řádu výběrového řízení UK na obsazení pozice Kvestora/Kvestorky Univerzity Karlovy.

5. 5. 2022

Místo výkonu: Praha

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici Grantový specialista / Grantová specialistka.

4. 5. 2022

Místo výkonu: Praha