facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Nabídky pracovních pozic

Nabídky pracovních pozic

Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa právník/právnička.

8. 3. 2024

Místo výkonu: Ústí nad Labem

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na pozici sekretář/ka (TH zaměstnanec/zaměstnankyně) Ústřední knihovny. Přihlášky je možné zasílat do 29. února 2024.

23. 2. 2024

Místo výkonu: Ostrava

Knihovna Akademie věd ČR přijme nového kolegu či kolegyni na pozici Data steward na plný nebo částečný úvazek do oddělení Open Science. Životopis s motivačním dopisem je nutné odeslat do 15. února 2024.

2. 2. 2024

Místo výkonu: Praha

Rád/a se zabýváš hledáním pravé podstaty technických řešení? Zajímá tě, jak věci fungují? To by se ti u nás mohlo líbit! Patentařina je mix různých oborů – techniky, vědy, překladatelství i práva. Vyžaduje logické uvažování, pečlivost, ale také schopnost efektivní komunikace s lidmi, psaní souvislých textů a trošku detektivního ducha.

15. 11. 2023

Místo výkonu: Brno

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vypisuje inzerát na pozici Projektový manažer / projektová manažerka investičních projektů HAMU. 

9. 11. 2023

Místo výkonu: Praha

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic postdoktorandů / postdoktorandek - vědecký / akademický pracovník (vědecká / akademická pracovnice). Hlásit se je možné nejpozději do 28. 11. 2023.

31. 10. 2023

Místo výkonu: Zlín

Česká zemědělská univerzita v Praze přijme personalistku/personalistu do personálního oddělení Odboru řízení lidských zdrojů s nástupem 1. prosince 2023 nebo dohodou.

20. 10. 2023

Místo výkonu: Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na pozici generálního ředitele / generální ředitelky Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „generální ředitel agentury CzechInvest“).

22. 9. 2023

Místo výkonu: Praha

Data steward je nově vytvořená pracovní pozice podporující správu výzkumných dat v rámci výzkumného týmu nebo instituce. Úlohou Datového stewarda na úrovni výzkumného týmu nebo instituce je práce s daty takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich integrita a bezpečnost a aby data naplňovala v co největší možné míře FAIR principy.

30. 8. 2023

Místo výkonu: Praha

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., který je se svými více než tisíci zaměstnanci největším ústavem akademie, vyhlašuje výběrové řízení na pozici HR Specialista/ specialistka – vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Celoživotní učení a předávání poznatků považujeme za klíčové. Pomáhá dosahovat významných výsledků v našem základním, aplikovaném i mezioborovém výzkumu.

21. 7. 2023

Místo výkonu: Praha

Do našeho fakultního týmu hledáme nového kolegu / novou kolegyni do Oddělení vědy.

6. 6. 2023

Místo výkonu: Praha

Strana 2 z 2