facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Nabídky pracovních pozic

Nabídky pracovních pozic

Česká zemědělská univerzita v Praze přijme personalistku/personalistu do personálního oddělení Odboru řízení lidských zdrojů s nástupem 1. prosince 2023 nebo dohodou.

20. 10. 2023

Místo výkonu: Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na pozici generálního ředitele / generální ředitelky Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „generální ředitel agentury CzechInvest“).

22. 9. 2023

Místo výkonu: Praha

Data steward je nově vytvořená pracovní pozice podporující správu výzkumných dat v rámci výzkumného týmu nebo instituce. Úlohou Datového stewarda na úrovni výzkumného týmu nebo instituce je práce s daty takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich integrita a bezpečnost a aby data naplňovala v co největší možné míře FAIR principy.

30. 8. 2023

Místo výkonu: Praha

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., který je se svými více než tisíci zaměstnanci největším ústavem akademie, vyhlašuje výběrové řízení na pozici HR Specialista/ specialistka – vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Celoživotní učení a předávání poznatků považujeme za klíčové. Pomáhá dosahovat významných výsledků v našem základním, aplikovaném i mezioborovém výzkumu.

21. 7. 2023

Místo výkonu: Praha

Do našeho fakultního týmu hledáme nového kolegu / novou kolegyni do Oddělení vědy.

6. 6. 2023

Místo výkonu: Praha

Strana 2 z 2