facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ERC zveřejnila plán výzev

11. 7. 2024
ERC zveřejnila plán výzev

Byl přijat pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2025. Program stanoví možnosti financování, rozpočty výzev, kalendář grantových soutěží a podmínky financování ERC. Dokument byl navržen a schválen vědeckou radou ERC a přijat Evropskou komisí.

V nadcházejícím roce bude na výzkumné granty k dispozici více než 2,7 miliardy eur, včetně příspěvků od zemí přidružených k Horizontu Evropa. Kromě toho mohou země EU přidělit prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na pomoc návrhům fondů ERC hodnoceným jako vynikající, které však nemohou být financovány z důvodu rozpočtových omezení. Tyto granty však musí zůstat hostitelem instituce v zemi, která přispívá jejich prostředky z ERDF.

20240710 ERC Call calendar 2025 0

Pracovní program rovněž zavádí nové důvody pro prodloužení období způsobilosti pro Starting grants a Consolidator grants. Prodloužení bude povoleno v řádně zdokumentovaných případech, kdy žadateli bylo znemožněno pracovat nebo byla jeho pracovní doba zkrácena z důvodu zdravotního postižení nebo velké přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy.

Mezi další plánované akce na rok 2025 patří podpora národních kontaktních míst (NCP) při sdílení osvědčených postupů, pokračování v hodnocení a sledování dopadu financování ERC, jakož i informování o činnosti ERC širšímu publiku a podpora otevřené vědy.

 

Zdroj: ERC