facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Evropská výzkumná rada (ERC) dne 5. 5. 2022 oznámila výsledky aktuálního kola soutěže v programu ERC Proof of concept. Grant obdrží 66 nových příjemců. Z Česka letos neuspěl žádný projekt.

6. 5. 2023

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 15. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2023 bude udělena v oblasti bioekonomiky.

2. 5. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 26. dubna 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030.

1. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Pak je soutěž FameLab právě pro Vás! Projekt FameLab byl zahájen v roce 2004 a brzy si získal celosvětovou popularitu. V České republice se letos koná 13. ročník. Přihlášky se podávají do 31. května 2023.

27. 4. 2023

Univerzita Karlova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI s dobou řešení 2024-2025.

24. 4. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI, a to s dobou řešení 2024-2025. Lhůta pro podání žádostí končí 31. května 2023.

21. 4. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 17. dubna 2023 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Pro rok 2024 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 300 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 550 mil. Kč. Žádost lze podat do 9. června 2023, 16:00 hod.

19. 4. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Finanční podpora je poskytována na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na Vysoké škole chemicko - technologické Praha.

15. 4. 2023

Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, končí dne 14. dubna 2023 ve 14:30 hodin.

12. 4. 2023

MŠMT

K 31. březnu 2023 se otevřely přihlášky na akademický rok 2024/2025 na stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA. K jednotlivým stipendijním programům pořádá také Komise J. Williama Fulbrighta celou sérii seminářů.

11. 4. 2023

Komise J. Williama Fulbrighta