facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – „Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění“ a zveřejňuje předběžné parametry. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. října 2022.

20. 9. 2022

Technologická agentura ČR

Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 23. 11. 2022.

18. 9. 2022

Technologická agentura ČR

Blíží se termíny pro podávání žádostí o projekt spolupráce a stipendium programu AKTION Česká republika – Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru pro rok 2023.

17. 9. 2022

Dům zahraniční spolupráce

Od 8. 9. 2022 je otevřena již druhá mezinárodní výzva Evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.“ Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) mohou zájemci podávat do 9. 11. 2022.

11. 9. 2022

Technologická agentura ČR

Nadační fond Neuron vyhlašuje nový grant Expedice Neuron, ve kterém mohou čeští vědci získat na terénní výzkum až milion korun. Expedice Neuron navazují na éru cestovatelů Hanzelky a Zikmunda a jsou otevřené pro vědce a výzkumníky všech oborů.

10. 9. 2022

NF Neuron

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 6. 9. 2022 vyhlásilo novou výzvu pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Výzkum medicinských řešení v době digitalizace. Cílem výzvy je podpora financování projektů na dokončení nových, dosud neexistujících, medicínských řešení následků COVID-19 s důrazem na digitální oblast.

8. 9. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Grantová soutěž Proof of Concept (PoC) je určena příjemcům grantů ERC za účelem ověření dosavadních výsledků výzkumných projektů. V aktuální výzvě neuspěl žádný projekt z Česka.

7. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call Open Research Data (ORD), která se věnuje problematice otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu možnosti jejich opětovného použití. Příjem návrhů projektů potrvá do 14. prosince 2022.

5. 9. 2022

Technologická agentura ČR

V souvislosti s prohlášením Technologické agentury ČR k začlenění Ukrajinek a Ukrajinců z akademického prostředí do řešitelských týmů agentura i nadále pokračuje v jejich podpoře. Předsednictvo TA ČR schválilo druhé kolo podpory zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů z řad akademiků, vědců a studentů do realizovaných projektů TA ČR.

25. 8. 2022

Technologická agentura ČR

Evropská platforma pro architekturu LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture) hledá inovativní projekty, které se zabývají udržitelnými a environmentálními výzvami v architektuře a mají ambice své nápady realizovat. Uzávěrka je 12. září 2022.

23. 8. 2022

Kreativní Evropa