facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. 4. 2020. Zaměřena bude na zmírňování negativních dopadů a řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19.

18. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výrobu zdravotnických prostředků nezbytných pro boj proti koronaviru. K dispozici je 300 milionů korun. Žádosti se budou přijímat od 27. dubna 2020 do 29. května 2020.

17. 4. 2020

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje na mimořádnou možnost schválit navýšení podpory realizovaných projektů v programu TRIO zaměřených na boj s onemocněním COVID-19 či podobnou zdravotní hrozbou.

16. 4. 2020

MPO

Aplikace ANLUPA pomáhá všem, kdo hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Vyhledává konkrétní výzvy dle definovaných kritérií a uživatelům s přístupovými právy prostřednictvím funkce Strážce výzev zasílá automaticky upozornění na vyhlášené výzvy.

15. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Německé ministerstvo pro vědu a vzdělání vyhlásilo další ročník soutěže pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje – Green Talents 2020. Cílem je podpořit nadějné vědce, kteří se zabývají udržitelným rozvojem napříč různými akademickými disciplínami.

14. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-INFORM (LTI) se zahájením řešení projektů v roce 2020. Celkem 7 projektů si rozdělí dotaci ve výši 75 milionů Kč.

13. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

13. 4. 2020

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 20. května 2020.

12. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 7. dubna 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu.

10. 4. 2020

Ministerstvo vnitra

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 8. dubna 2020 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+.

9. 4. 2020

Technologická agentura ČR