facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Do 31. 1. 2020 se mohou hlásit zájemci o půlroční placenou stáž v Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT) v Budapešti a Bruselu.

9. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Stipendium Ruth Crawford Mitchell je určeno českým a slovenským uchazečům, kteří se chtějí zúčastnit tříměsíční výzkumné stáže na University of Pittsburg. Uzávěrka přihlášek je 30. března 2020.

7. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) vypisuje výběrové řízení na PhD pozice. Přihlašovat se můžete až do 23. února 2020, pohovory se uskuteční 19. března 2020

4. 1. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v pátek 20. prosince 2019 zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR se zahájením řešení projektů v roce 2020.

31. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Francouzské ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Campus France nabízí talentovaným zahraničním studentům stipendia na francouzské vysoké školy Eiffel Excellence Scholarship. Nabídka se týká jak magisterských, tak doktorských studijních programů.

30. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Přihlásit se můžete do 27. března 2020.

27. 12. 2019

Akademie věd ČR

Mezinárodní spolupráce je jedním z důležitých aspektů posilování vlastní konkurenceschopnosti. Byť jsou pro většinu českých společností logickým partnerem subjekty ze zemí Evropské unie, zajímavé příležitosti nabízí i Kanada, desátá největší ekonomika světa, s velmi vyspělým a rozvinutým systémem podpory výzkumu a vývoje.

26. 12. 2019

Export.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže LTAIN19 v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. Finanční prostředky na spolupráci s partnery v Indii získalo 20 projektů.

23. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

22. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 – 2021. Uspělo celkem 17 projektů s celkovým rozpočtem 2 536 tisíc korun.

21. 12. 2019

Vědavýzkum.cz