facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Cílem programu Knowledge Frontiers: International Interdisciplinary Research Projects 2024 je podpořit humanitní a sociálněvědní projekty, které se zabývají otázkami týkajícími se vztahu mezi odbornými znalostmi, veřejným porozuměním a realizací politiky na mezinárodní úrovni, a zdůraznit význam spolupráce mezi odborníky a disciplínami bez omezení státních hranic.

27. 7. 2023

The British Academy

Operační program Jan Amos Komenský zveřejnil v červnu 2023 výsledky prvního hodnocení ve výzvě Špičkový výzkum, která podpoří projekty výzkumných organizací celkovou částkou až osm miliard korun. Jak v prvním hodnocení dopadly jednotlivé projekty?

21. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

20. 7. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

14. 7. 2023

Technologická agentura ČR

Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2024. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

10. 7. 2023

Nadační fond IOCB Tech

V rámci Regionálního inovačního programu Evropského inovačního a technologického institutu otevřelo Znalostní a inovační společenství EIT pro výrobu (EIT Manufacturing) výzvu pro podávání žádostí o cenu EIT LEADERS – Women Innovators in Manufacturing 2023. Výzva je otevřena do 18. července 2023.

9. 7. 2023

TC Praha

Propagujte své zelené technologie na tokijské výstavě Decarbonisation Expo s podporou EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, navažte vztahy s potenciálními partnery a využijte osobní setkání vedoucí k možným obchodním příležitostem během podnikatelské mise do Japonska.

7. 7. 2023

Technologické centrum Praha

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) jako první součást Západočeské univerzity v Plzni uspělo s projektem TWISTnSHINE, který prozkoumá kvantové technologie a využití speciálních vlastností světla, jež mohou ovlivnit stav elektronů v určitých materiálech. V týmu Jána Minára se jím bude zabývat Mauro Fanciulli z francouzské Cergy Paris Université.

6. 7. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) oznámila 69 nově přijatých členů a členek. Čtyři z nich působí v České republice. EMBO je organizace sdružující přední molekulární biology, která podporuje excelenci ve vědách o živé přírodě v Evropě i mimo ni. V prestižní komunitě EMBO je více než 2 000 členů z celého světa. Aktuálně jich v Česku působí 16. 

5. 7. 2023

Masarykova univerzita

Evropská komise oznámila výsledky výzvy Erasmus+ 2023 k iniciativě Evropských univerzit. Komise letos podpořila 30 aliancí, české univerzity jsou součástí 7 z nich. Celková česká účast v iniciativě se tak zdvojnásobila.

4. 7. 2023

CZELO