facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Nadace Experientia spouští už 9. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020.

25. 10. 2020

Nadace Experientia

Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

24. 10. 2020

Nadace Experientia

Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova pořádají online workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) s názvem „How to write a competitive proposal?“, který proběhne ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020.

23. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

V listopadu letošního roku vyhlásí Technologická agentura ČR (TA ČR) již potřetí mezinárodní výzvu z oblasti nanomedicíny v rámci ERA-NET Cofundu EuroNanoMed 3. Cílem je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

21. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Druhým dílem seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR se dostáváme na vysokou školu. Pro bakalářské a magisterské studenty je důležité udělat správnou volbu a studovat na co nejkvalitnější instituci. Samozřejmostí studentského života jsou krátkodobé a dlouhodobé zahraniční studijní stáže. Poznávání světa a získávání zkušeností přibližují mladého člověka té nejlepší vědě.

20. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

EPFLglobaLeaders je nový doktorský stipendijní program pro začínající výzkumné pracovníky, kteří chtějí svůj výzkum provádět v rámci jednoho z pěti kampusů švýcarské Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Do programu bude vybráno 48 mladých vědců.

17. 10. 2020

EPFL

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci.

16. 10. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

První díl seriálu o možnostech financování vědecké kariéry v oblasti věd o živé přírodě v ČR představuje možnosti pro školáky a středoškoláky. Ti se mohou aktivně zapojit do řady národních a mezinárodních soutěží a žádat o studijní stipendia. Důležitou roli mentorství a podpory talentovaných studentů dokládají svým příběhem mladá biochemička Karina Zadorozhny a její mentor Lumír Krejčí z Masarykovy univerzity.

13. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR organizuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze dne 21. října 2020 webinář, který představí nástroje v oblasti Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening Participation and Spreading Excellence, WPSE, nebo jen Widening) v nadcházejícím Rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

13. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

Makroekolog Petr Keil a klimatolog Aleš Urban získali prestižní podporu svého výzkumu Research Excellence in Environmental Sciences (REES), kterou Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze přispívá k budování svých excelentních vědeckých týmů.

12. 10. 2020

ČZU v Praze