facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR informuje uchazeče o připravovaných veřejných soutěžích a výzvách v ERA-NET Cofundech a Evropských partnerstvích v roce 2022.

27. 3. 2022

Technologická agentura ČR

Německá agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) potvrdila hodnocení 12 společných projektů vědců z České republiky a Německa. Hodnoticí agenturou byla Grantová agentura České republiky (GA ČR).

24. 3. 2022

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA.

21. 3. 2022

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 16. března 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 (dále jen Program GAMA 2, PP2).

20. 3. 2022

Technologická agentura ČR

V programu NAKI III budou podporovány pouze projekty aplikovaného výzkumu, jejichž nadpoloviční část činností v projektu tvoří činnosti aplikovaného výzkumu (tzn. průmyslového výzkumu a/nebo experimentálního vývoje), a zároveň je výsledkem projektu alespoň jeden aplikační výsledek. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 28. dubna 2022.

19. 3. 2022

Úřad vlády

Stáže v ELI Beamlines jsou určený vysokoškolským studentům z České republiky i zahraničí. Představují jedinečnou příležitost uplatnit teorii v praxi v mezinárodním prostředí, ve kterém se řeší reálné problémy.

14. 3. 2022

ELI Beamlines

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Dne 1. března 2022 odstartoval již sedmý ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.

10. 3. 2022

Univerzita Karlova

Až pětadvacet tisíc eur (půl milionu korun) mohou z programu EIT Digital Venture získat začínající podnikatelé s inovativním nápadem na produkt nebo službu využívající digitální technologie. Program podporuje projekty, které už mají za sebou testovací etapu nebo disponují prototypem.

8. 3. 2022

JIC

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

7. 3. 2022

Technologická agentura ČR

Nadační fond Neuron na podporu vědy a IOCB Tech se spojily, aby pomohly mladým vědcům, kteří v současné situaci odcházejí z Ukrajiny a hledají nové útočiště v České republice. Každý z příjemců mimořádného grantu získá 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí.

6. 3. 2022

Nadační fond Neuron