facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Koncem roku 2023 Technologické centrum Praha informovalo, že i letos bude možné využívat výhodných dotací na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského programu Fond pro MSP (SME Fund). Pro rok 2024 byl program rozšířen.

23. 2. 2024

Technologické centrum Praha

Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC, European Research Council) publikovala na svém webu prohlášení k příštímu evropskému rámcovému programu pro výzkum a inovace (FP10), v němž vyzývá ke zvýšení rozpočtu pro prestižní evropské vědecké granty a apeluje na zachování nezávislosti Vědecké rady ERC.

22. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo k podávání žádostí o podporu z individuálních projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský - Výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. dubna 2024.

21. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 7. února 2024 sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

13. 2. 2024

Technologická agentura ČR

Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 mil. Kč byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky.

12. 2. 2024

ČVUT, ZČU

Grantová agentura ČR (GAČR) vyhlásila své obvyklé výzvy pro standardní projekty, mezinárodní projekty, projekty JUNIOR STAR, EXPRO a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING A INCOMING. Všechny tyto výzvy mají uzávěrku podávání žádostí o podporu 3. dubna 2024. 

12. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo zemědělství přijímá projekty, které se budou ucházet o Ceny ministra zemědělství. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích, a to Cena pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.

9. 2. 2024

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovuje příjemcům podpory na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) termíny pro předávání dat o výsledcích do 22. 4. 2024 pro výsledky výzkumných organizací a do 28. 6. 2024 pro výsledky ostatních příjemců podpory.

9. 2. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu EUROSTARS-3 na realizaci projektů s dobou řešení 2024-2026.

8. 2. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky připravila informační prezentaci pro uchazeče šesté veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+, která byla vyhlášena dne 17. ledna 2024.

6. 2. 2024

Technologická agentura ČR