facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice.

27. 5. 2020

MŠMT

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška. Letošní jubilejní 25. ročník nese podtitul Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

26. 5. 2020

Univerzita Karlova

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) se letos uskuteční dne 23. září 2020. Registrace bude spuštěna v srpnu.

25. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Do konce června je možné podávat návrhy na společné česko-francouzské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2021-2022. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

25. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0 na využívání moderních technologií pro zvládnutí následků koronaviru. Aby byla Česká republika připravena na případnou druhou vlnu pandemie, mají být podpořeny především projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na malé a střední podniky.

24. 5. 2020

MPO

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

23. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Je vyhlášeno jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund: Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN. Přihlašovat se je možné do 30. června 2020.

22. 5. 2020

UNDP

Technologické centrum AV ČR zve na on-line workshop žadatelů na téma: Jak napsat soutěžní návrh na individuální stipendia Marie Skłodowska-Curie? Workshop se bude konat 22. června 2020.

21. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v pátek 15. května 2020 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

19. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2021 - 2024 na řešení projektů aplikovaného výzkumu.

18. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví