facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) informuje o výzvě k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na maximálně 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole.

20. 10. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra vyhlašuje druhou veřejnou soutěž programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR v podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

18. 10. 2022

Ministerstvo vnitra ČR

Grantová agentura Masarykovy univerzity vyhlásila další kolo výzvy o prestižní grant MASH a MASH Junior. Jejich cílem je přilákat do Brna úspěšné vědce a nabídnout jim atraktivní podmínky, díky kterým budou ve svém výzkumu dlouhodobě pokračovat právě na Masarykově univerzitě.

17. 10. 2022

Masarykova univerzita

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 (dále jen „PP2“).

15. 10. 2022

Technologická agentura ČR

Čeští výzkumníci se zapojili do programu podpory mobility ukrajinských výzkumníků v programu MSCA4U. Společně mohou čeští a ukrajinští vědci a vědkyně připravit projekty v trvání šesti měsíců až dvou let.

11. 10. 2022

CZARMA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 5. října 2022 osmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – „Technologičtí lídři“ se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

10. 10. 2022

TA ČR

Od 30. 9. do 30. 10. 2022 bude otevřena první výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem „1. výzva Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020”. Zaměří se na uchazeče, kteří obdrželi ocenění Seal of Excellence v nástroji EIC Accelerator Pilot v uzávěrkách roku 2020.

4. 10. 2022

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. 

24. 9. 2022

Grantová agentura ČR

Do 30. listopadu 2022 se mohou hlásit zájemci o účast v soutěži o Ceny Wernera von Siemense, která je určena pro studenty a mladé vědce v technických, přírodovědeckých a medicínských oborech. Pětadvacátý ročník v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací či jejich školitelé.

23. 9. 2022

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) spouští nový program stáží pro absolventy. Vybraní uchazeči mohou strávit v CERN až 3 roky prací na projektech v oblasti částicové fyziky nebo se podílet na vývojových projektech v široké oblasti aplikovaných, inženýrských a technických oborů. Do programu se mohou hlásit pouze občané členských či přidružených zemí CERN.

21. 9. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy