facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje soutěže o Cenu ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce a Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Návrhy na ocenění je možné podávat do 14.3.2022.

23. 2. 2022

Ministerstvo zemědělství ČR

Příručka pro žadatele do programu EIC Accelerator byla doplněna k 9. únoru 2022 o nové aktualizace.

22. 2. 2022

Technologické centrum AV ČR

CATRIN - Český institut pokročilých technologií a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci hledá kandidáty do svého týmu v rámci evropského a celosvětového postdoktorandského programu Marie Skłodowska-Curie 2022.

21. 2. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 7. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu a prosinci letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2023.

17. 2. 2022

Grantová agentura ČR

Rada pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) zveřejnila materiál, který obsahuje data o úspěšnosti v jednotlivých veřejných soutěžích a údaje o výši soutěžené a přidělené účelové podpory. Z materiálů mimo jiné vyplývá nízká úspěšnost v programech Grantové agentury nebo v programu na podporu výzkumu v humanitních a sociálních vědách ÉTA, který vyhlašuje Technologická agentura.

13. 2. 2022

Vědavýzkum.cz

Projekt FIT-4-NMP nabízí bezplatnou podporu pro Hop-On Facility v rámci Horizontu Evropa. Služba pomůže s hledáním partnera z ČR, nabízí pomoc při poskytování informací o partnerovi nebo při přípravě změny grantu při přistoupení nového partnera.

11. 2. 2022

Technologické centrum AV ČR

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) připravilo leták pro žadatele o granty ERC s doporučením, jak sestavit rozpočet.

8. 2. 2022

Technologické centrum

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) od března podpoří čtyři nové projekty českých a německých vědců. Projekty budou řešeny tři roky – každá z agentur bude hradit tu část projektu, kterou budou řešit vědci z dané země.

6. 2. 2022

Grantová agentura ČR

Nová výzva k předkládání návrhů na financování projektů výzkumných infrastruktur v rámci Horizon Europe je otevřena do 20. dubna 2022.

5. 2. 2022

European Research Executive Agency

IOCB Prague is looking for talented, independent, and highly motivated PhD students with an MSc. degree or equivalent in life sciences or related fields.

4. 2. 2022

ÚOCHB AV ČR