facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

S ohledem na aktuální koronavirovou situaci došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v rámci programu Aplikace OP PIK do 15. 1. 2021.

30. 12. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Dvanáct organizací zabývajících se financováním vědy v polovině prosince ve spolupráci se Science Europe spustilo Weave – evropskou iniciativu, jejímž cílem je financovat a podporovat excelentní mezinárodní výzkumné projekty. Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní.

27. 12. 2020

Grantová agentura ČR

Polská Akademie věd ve spolupráci s MSCA COFUND otevírá nový stipendijní program PASIFIC pro 50 vybraných vědců a vědkyň z různých zemí. V roce 2021 budou vyhlášeny dvě výzvy pro vědce a vědkyně ze všech oblastí.

26. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Podpořeno bylo celkem 19 návrhů projektů.

25. 12. 2020

Technologická agentura ČR

První výzvy ERC v roce 2021 budou odloženy kvůli pozdnímu přijetí rozpočtu EU na období 2021–2027 a programu Horizont Evropa. Výzvy, které mají být otevřeny v lednu, budou přeloženy na nejbližší možné datum v roce 2021.

24. 12. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Podpořeno bylo prozatím 45 návrhů projektů, o možné podpoře dalších se jedná.

23. 12. 2020

MPO

Tímto epilogem uzavíráme tříměsíční seriál Financování life sciences v ČR. Je věnován všem výzkumníkům, kteří potřebují a chtějí administrativní podporu. Je věnován všem projektovým manažerům a celé administrativě, která výzkumníkům poskytuje kvalitní podporu a vytváří podmínky pro excelentní vědu. Největší přínos výzkumníků pro společnost je, když se mohou naplno věnovat vědeckým otázkám.

22. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

V letošním roce Grantová agentura České republiky (GA ČR) poprvé vyhlásila společnou výzvu se slovinskou agenturou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Díky této spolupráci se v příštím roce začne řešit 10 projektů, na kterých se budou zároveň podílet vědci z České republiky a Slovinska. Jejich řešení začne 1. března 2021.

19. 12. 2020

Grantová agentura ČR

ERA-NET Cofund CHIST-ERA IV vyhlásil v prosinci 2019 mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2019 na podporu výzkumu z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

18. 12. 2020

Technologická agentura ČR

Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností.

17. 12. 2020

Technologická agentura ČR