facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo dne 13. prosince 2023 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUC24 v programu I-E II, podprogramu INTER-COST.

16. 12. 2023

MŠMT

Mezinárodní program MERIT pro mobilitu zahraničních vědců vybral prvních patnáct talentovaných výzkumníků z Evropy, Jižní Ameriky i Asie, kterým nabídl stáže ve špičkových výzkumných organizacích. V příštím roce se vítězní kandidáti zapojí do výzkumných aktivit ve strategických inovačních oblastech Středočeského kraje.

15. 12. 2023

Středočeské inovační centrum

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v úterý 12. prosince 2023 v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera ocenil vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

14. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Prestižní program L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě brzy uzavře příjem přihlášek do svého 18. ročníku. Program chce podpořit ženy na začátku jejich vědecké kariéry, aby vytrvaly a nevzdávaly své profesní cíle ani v případě mateřství nebo prvotních pracovních nezdarů.

13. 12. 2023

L’Oréal Česká republika/Slovensko

Dne 6. října 2023 proběhl v rámci Společné česko-francouzské smíšené komise Barrande Mobility Program výběr projektů česko-francouzské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2024–2025. Komise navrhla k podpoře celkem 12 projektů.

10. 12. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. prosince 2023 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI.

9. 12. 2023

Technologická agentura ČR

Pamětní grant Martiny Roeselové, který finančně podporuje mladé vědkyně a vědce pečující o dítě předškolního věku, zná své příjemce pro rok 2024. Nadační fond IOCB Tech oznámil jména deseti nových příjemkyň a příjemců grantu, mezi něž rozdělí 1,5 milionu korun.

8. 12. 2023

NF IOCB Tech

Unikátní soutěž, která nepočítá vědecké články v prestižních časopisech ani afiliace na proslulých univerzitách, zná svého vítěze. Klání mladých vědců a vědkyň do 7 let od doktorátu nese jméno Dream Chemistry Award. Aby dostálo svému jménu, oceňuje nápady tak neotřelé, že se jejich uskutečnění blíží naplnění odvážného lidského snu. Ročník 2023 opanoval Mark Levin z University of Chicago, jehož cílem je zjednodušit design farmaceuticky aktivních látek.

6. 12. 2023

ÚOCHB AV ČR

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, Začínající výzkumníci / výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

5. 12. 2023

TA ČR

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti, jež jsou v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia. Ceny jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články atp.). Hodnoticími kritérii jsou u všech cen především originalita a přínos studenta k předkládané výzkumné práci.

4. 12. 2023

Učená společnost ČR