facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 17. dubna 2023 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Pro rok 2024 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 300 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 550 mil. Kč. Žádost lze podat do 9. června 2023, 16:00 hod.

19. 4. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Finanční podpora je poskytována na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na Vysoké škole chemicko - technologické Praha.

15. 4. 2023

Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, končí dne 14. dubna 2023 ve 14:30 hodin.

12. 4. 2023

MŠMT

K 31. březnu 2023 se otevřely přihlášky na akademický rok 2024/2025 na stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA. K jednotlivým stipendijním programům pořádá také Komise J. Williama Fulbrighta celou sérii seminářů.

11. 4. 2023

Komise J. Williama Fulbrighta

Na základě podepsaného Memoranda o porozumění vyhlašují zúčastněné státy výzvu k předkládání návrhů projektů ve formátu V4+Korejská republika. Den podání návrhu je nejpozději 12. května 2023.

8. 4. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. dubna 2023 desátou veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři”.

7. 4. 2023

Technologická agentura ČR

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno ve spolupráci s inovační agenturou JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27. března do 5. května 2023 do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

6. 4. 2023

JIC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI s dobou řešení 2024-2025. Uzávěrka je 16. května 2023.

31. 3. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, vyhlášené dne 30. června 2022.

31. 3. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+.

30. 3. 2023

Technologická agentura ČR