facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Vědeckotechnický park UP (VTP UP) reaguje na naléhavou situaci ohledně současné pandemie nového typu koronaviru a vyhlašuje v návaznosti na rozhodnutí Technologické agentury ČR mimořádnou výzvu Proof-of-Concept (PoC) projektů. 

9. 4. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci

Česká zemědělská univerzita v Praze uspěla v prestižní výzvě ERA Chairs evropského programu Horizont 2020. Tým pod vedením špičkového odborníka se zaměří na technologie pro kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin.

8. 4. 2020

ČZU v Praze

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska, vyhlášené 20. listopadu 2019.

8. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR uzavřela 2. dubna 2020 příjem žádostí o podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 2. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND v podprogramu Nováčci.

7. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Nadace Experientia od roku 2020 ve spolupráci s Českou chemickou společností nově podpoří prestižní Cenu Rudolfa Lukeše za vynikající soubor původních prací publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech a navýší odměnu laureátům.

6. 4. 2020

Nadace Experientia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility s dobou řešení 2021 - 2022. Společné návrhy projektů lze předkládat do 1. 6. 2020.

5. 4. 2020

MŠMT

V souvislosti s pandemií COVID-19, s ohledem na situaci v České republice a z důvodu nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu na rok 2021, se Technologická agentura ČR (dále TA ČR) rozhodla změnit termín vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence.

4. 4. 2020

TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo podmínky a kompletní zadávací dokumentaci druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future, v níž lze podat žádost o podporu projektu na zavedení inovace do praxe ve lhůtě do 15. května 2020.

4. 4. 2020

MPO

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI) vyhlásila mimořádnou výzvu k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19.

3. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise přijala aktualizaci pracovního programu Horizontu 2020 pro letošní rok s cílem alokovat navýšené prostředky k financování priorit, včetně naléhavě potřebných výzkumných a inovačních projektů zaměřených na zkoumání koronaviru.

3. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR