facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila udělení podpory 90 novým návrhům projektů v programu ERC Proof of Concept. V aktuální soutěži podle výsledků neuspěly žádné projekty z Česka.

27. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu inovací. Celkem je v nich k dispozici 350 milionů korun.

26. 1. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Soutěž Ma thèse en 180 secondes umožňuje francouzsky mluvícím studentům doktorského studia hovořit o své výzkumné práci s neodborným publikem a naučit se vysvětlit složité téma jednoduchými slovy. Zájemci se mohou hlásit do 19. 2. 2023.

25. 1. 2023

Francouzský institut v Praze

Kancelář CZELO otevírá výzvu k  přihlašovaní se na krátkodobé pracovní stáže v  Bruselu. Nabízené stáže jsou určeny primárně pro projektové manažery či jiné zaměstnance univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem dozvědět se více o Evropském výzkumném prostoru a mají zájem o zapojení jejich instituce do programu Horizont Evropa či jiných komunitárních programů.

23. 1. 2023

Dům zahraniční spolupráce

Dne 17. ledna 2023 byla otevřena výzva institucionalizovaného partnerství Clean Hydrogen (Čistý vodík), která má uzávěrku 18. dubna 2023.

22. 1. 2023

Technologické centrum Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže zejména malým a středním podnikům s projekty z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace. Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je vyčleněno až 650 milionů korun.

21. 1. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vláda schválila prodloužení programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ERC CZ do roku 2032. Kabinet zároveň rozhodl o navýšení rozpočtu na tento program o 900 milionů korun, což bude vycházet na 150 milionů korun na každý rok v letech 2027 až 2032.

20. 1. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Grantové agentuře České republiky se podařilo rozšířit spolupráci s nejvýznamnější americkou grantovou agenturou National Science Foundation (NSF). Nově tak budou moci vědci z obou zemí společně pracovat na vědeckých projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Očekává se, že na podporu tohoto tématu půjde několik milionů korun ročně.

18. 1. 2023

Grantová agentura ČR

Nadační fond Neuron a Nadační fond IOCB Tech otevírají první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Přihlášení je možné do 15. března 2023.

17. 1. 2023

Nadační fond Neuron

Mezinárodní organizace EMBO/EMBC, které je Česká republika členem a která zajišťuje kurzy, stáže a granty pro studenty i vědce v biologických oborech, připravila speciální grantovou možnost pro ukrajinské biology v ČR.

16. 1. 2023

MŠMT