facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

14. 7. 2023

Technologická agentura ČR

Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2024. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

10. 7. 2023

Nadační fond IOCB Tech

V rámci Regionálního inovačního programu Evropského inovačního a technologického institutu otevřelo Znalostní a inovační společenství EIT pro výrobu (EIT Manufacturing) výzvu pro podávání žádostí o cenu EIT LEADERS – Women Innovators in Manufacturing 2023. Výzva je otevřena do 18. července 2023.

9. 7. 2023

TC Praha

Propagujte své zelené technologie na tokijské výstavě Decarbonisation Expo s podporou EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, navažte vztahy s potenciálními partnery a využijte osobní setkání vedoucí k možným obchodním příležitostem během podnikatelské mise do Japonska.

7. 7. 2023

Technologické centrum Praha

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) jako první součást Západočeské univerzity v Plzni uspělo s projektem TWISTnSHINE, který prozkoumá kvantové technologie a využití speciálních vlastností světla, jež mohou ovlivnit stav elektronů v určitých materiálech. V týmu Jána Minára se jím bude zabývat Mauro Fanciulli z francouzské Cergy Paris Université.

6. 7. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) oznámila 69 nově přijatých členů a členek. Čtyři z nich působí v České republice. EMBO je organizace sdružující přední molekulární biology, která podporuje excelenci ve vědách o živé přírodě v Evropě i mimo ni. V prestižní komunitě EMBO je více než 2 000 členů z celého světa. Aktuálně jich v Česku působí 16. 

5. 7. 2023

Masarykova univerzita

Evropská komise oznámila výsledky výzvy Erasmus+ 2023 k iniciativě Evropských univerzit. Komise letos podpořila 30 aliancí, české univerzity jsou součástí 7 z nich. Celková česká účast v iniciativě se tak zdvojnásobila.

4. 7. 2023

CZELO

Operační program Jan Amos Komenský podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Alokace je v součtu více než 4 miliardy korun z evropských fondů. Vyhlašované výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI jsou v souladu s Národní RIS3 strategií, což zajistí, že podpora půjde skutečně tam, kde má Česká republika potenciál.

4. 7. 2023

MŠMT

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací – THÉTA 2. Vyhlášení je plánováno na 6. 9. 2023.

2. 7. 2023

Technologická agentura ČR

Máte nápad, jak svůj výzkum představit studentům středních a základních škol? Chcete vytvořit exponát, díky kterému studenti lépe pochopí váš obor? Chcete být součástí vzdělávacího centra Didaktikon? Univerzita Karlova v rámci projektu Hyb4City vyhlašuje 2. ročník soutěže na inovaci a realizaci části interaktivní popularizační vědecké expozice navázané na vzdělávací aktivity ve vzdělávacím centru Didaktikon.

30. 6. 2023

Univerzita Karlova