facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

DAAD – sdružení německých vysokých škol – vyhlašuje jarní výzvu pro podávání žádostí o výzkumné stipendijní pobyty do Německa. Nejdřívější možný termín zahájení stipendijního pobytu je prosinec 2024.

23. 4. 2024

Univerzita Karlova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 13. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje níže uvedené podmínky:

22. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zemědělství vypsalo program na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024–2032, ZEMĚ II (dále také „Program“).

19. 4. 2024

IS VaVaI

Řídicí orgán OP JAK ukončil 11. 4. 2024 příjem projektových žádostí o podporu ve výzvě Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Žadatelé z řad vysokých škol a veřejných výzkumných institucí podali celkem 38 projektových žádostí za více než 5,5 miliardy korun.

18. 4. 2024

Operační program Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 16. dubna 2024 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA, (dále jen „Výzva LUE241“). Lhůta pro podání žádostí končí 30. května 2024.

18. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční podpora je poskytována na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

17. 4. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J25DE“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2025–2026.

16. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podniky a startupy prostřednictvím třech nových výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké organizace, pomohou podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit a podpoří rozvoj nových technologií.

16. 4. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne 10. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Proof of Concept – výzva II. Alokace pro výzvu je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a znalostním organizacím.

15. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Evropská komise oznámila výsledky výzvy Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) pro rok 2023 pro doktorandy. Celkem 128 doktorských programů pro více než 1 900 doktorandů bude financováno částkou 443 milionů eur.

14. 4. 2024

ERA Portal Austria