facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologické centrum AV ČR zve na on-line workshop žadatelů na téma: Jak napsat soutěžní návrh na individuální stipendia Marie Skłodowska-Curie? Workshop se bude konat 22. června 2020.

21. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v pátek 15. května 2020 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

19. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2021 - 2024 na řešení projektů aplikovaného výzkumu.

18. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví

Pro zájemce o mezinárodní spolupráci v průmyslovém výzkumu a vývoji byla otevřena nová výzva v programu EUREKA GlobalStars určená na spolupráci s Japonskem.

17. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásila výsledky posledního kola žádostí o financování z programu Horizont 2020 v rámci schémata EIC Pathfinder. Uspělo také pět českých subjektů.

17. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska. Veřejná soutěž byla vyhlášena 20. listopadu 2019.

16. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Právě probíhá příjem přihlášek do dvou výzev o prestižní ERC granty. Advanced Grants jsou určeny výzkumníkům na vrcholu kariéry. Na svůj pětiletý projekt mohou získat 2,5 milionu eur. Granty Proof of Concept jsou určeny vědcům, kteří již v minulosti uspěli v jiné výzvě ERC. Díky dodatečným 150 tisícům eur mohou ověřit výsledky svého výzkumu v praxi.

15. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

15. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Až do 15. června 2020 máte možnost přihlásit svůj projektový návrh do nových výzev společnosti Microsoft zaměřených na oblast zdravotnictví a COVID-19.

12. 5. 2020

Masarykova univerzita

V současné době probíhá příjem žádostí do celé řady domácích programů na podporu aktivit ve výzkumu a vývoji. Některé z nich jsou přímo zaměřeny na řešení mimořádné situace související s pandemií koronaviru, u některých dalších došlo v souvislosti s ní ke změně podmínek, navýšení alokace nebo posunu termínů. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.

11. 5. 2020

Vědavýzkum.cz