facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Grantová agentura ČR se dohodla na základě nezávislých hodnocení pro financování dalších 14 projektů mezinárodní spolupráce. Dva z projektů budou řešit čeští vědci společně s vědci z Jižní Koreje, dalších 12 projektů pak ve spolupráci s německými badateli.

15. 12. 2020

Grantová agentura ČR

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Přihlásit se můžete do 31. března 2021.

14. 12. 2020

Akademie věd ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) nadále plánuje podporu projektů se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků.

13. 12. 2020

Technologická agentura ČR

Grantová agentura ČR (GA ČR) oznámila termíny pro podání dílčích (finančních) a závěrečných zpráv za rok 2020. V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

11. 12. 2020

GA ČR

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení dalších návrhů projektů. Podpořeny budou čtyři projekty, jeden z nich se zaměří na COVID-19. Výsledky jsou zveřejňovány postupně, další projekty budou oznamovány v příštích měsíchích.

10. 12. 2020

GA ČR

Prestižní grant Evropské výzkumné rady letos obdrželo 327 výzkumníků ve fázi od 7 do 12 let od získání titulu PhD. Na svůj excelentní výzkum získají podporu ve výši dvou milionů eur na pět let. Celkem čtyři granty poputují také do České republiky, konkrétně tři na Masarykovu univerzitu a jeden na Národohospodářský ústav Akademie věd ČR.

9. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s potěšením oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou pro studenty doktorského studia "Barrande Fellowship Programme".

9. 12. 2020

Francouzský institut v Praze

Devátý díl seriálu o financování life sciences v ČR představuje grantové možnosti, o které soutěží výzkumné instituce nebo konsorcia institucí. V těchto soutěžích se odráží především aktivita a nasazení vrcholového managementu jednotlivých institucí.

8. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje vyhlásit připravovanou 4. veřejnou soutěž Programu TREND, podprogram 2 – “Nováčci” dne 10. března 2021. 

7. 12. 2020

TA ČR

Výzkumný ústav filozofický v Hannoveru (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) nabízí stipendium pro mladé začínající vědce v sociálních a humanitních vědách. Přihlášky je možné podávat až do 1. února 2021.

4. 12. 2020

MŠMT