facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

In 2021, Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) celebrates the 15th year of its existence. To mark this anniversary, we initiate a call for submissions – the 15th anniversary award for the best paper by a PhD candidate, a postgraduate (Master’s) student or a recent graduate.

15. 8. 2021

CEJISS

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

12. 8. 2021

Technologická agentura ČR

Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program Taiwan 2021. Program je otevřen pro studenty PhD., doktorandy a postdoktorandy. Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. září 2021.

11. 8. 2021

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 vyhlášené dne 2. června 2021.

8. 8. 2021

Technologická agentura ČR

Hodnocení první fáze mezinárodní výzvy QuantERA ll Call 2021 bylo ukončeno. Projekty, které postoupily do další fáze (full proposals), byly sekretariátem vyzváni k vypracování úplných návrhů projektů. Termín pro příjem full proposals končí 15. 9. 2021, 17:00 SEČ.

6. 8. 2021

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život vyhlášené dne 28. dubna 2021.

30. 7. 2021

Technologická agentura ČR

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) upravila harmonogram vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Vyhlášení další veřejné soutěže v Programu ÉTA a Programu Národní centra kompetence (NCK) je očekáváno v závěru letošního roku.

22. 7. 2021

Technologická agentura ČR

Rok 2022 by měl být co do výše grantů udělených Evropskou výzkumnou radou (ERC) rekordní. V pěti výzvách, z nichž první byla vyhlášena v polovině července, je pro excelentní evropské výzkumníky připraveno celkem 2,4 miliardy eur, tedy o půl miliardy více než letos.

20. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od 1. října 2021 podpoří 14 tříletých polsko-českých projektů.

16. 7. 2021

Grantová agentura ČR

Jak se České republice doposud dařilo získávat prostředky z výzev v programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)? Jaké jsou rozdíly v úspěšnosti podaných grantů mezi zakládajícími státy EU a těmi novými? A jak bude vypadat zapojení českých institucí v novém rámcovém programu Horizont Evropa?

12. 7. 2021

Vědavýzkum.cz