facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo zápisy z hodnoticích komisí Výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, která měla uzávěrku žádostí v srpnu 2023. Třicet dva velkých výzkumných infrastruktur bylo doporučeno k financování, z toho 14 infrastruktur bylo doporučeno s výhradou, tedy s krácením rozpočtu. 

8. 1. 2024

Vědavýzkum.cz

Komise pro grant VAKUUM Praha vyhlašuje soutěž o získání grantu na rok 2024 podle přiložených pravidel. Termín odevzdání žádosti je 9. únor 2024.

8. 1. 2024

Univerzita Karlova

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave.

7. 1. 2024

Grantová agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu Ministerstva dopravy, vyhlášené dne 26. dubna 2023. Uchazeči podali do veřejné soutěže 170 návrhů projektů, z nichž postoupilo 164 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 20 z nich podpořila.

26. 12. 2023

Technologická agentura ČR

GA ČR v únoru 2024 vypíše soutěže Standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL a mezinárodní výzvy. Soutěž EXPRO bude příští rok vypsána po roční pauze. Změnu čeká JUNIOR STAR, kdy se do soutěže budou moci hlásit i držitelé a držitelky jiné podpory pro začínající vědkyně a vědce sloužící k vědeckému osamostatnění nebo založení nových výzkumných týmu.

22. 12. 2023

Grantová agentura ČR

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský dne 19.12.2023 zveřejnil aktualizaci výzvy č. 02_23_015 – VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 3 000 000 000 Kč na 3 420 000 000 Kč.

21. 12. 2023

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výsledky výzvy k podání návrhů projektů pro výběr projektů na mezinárodní úrovni LUE231 (dále jen „výzva LUE231“) v programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (kód: LU), podprogramu INTER-EUREKA pro projekty s dobou řešení 2024-2026.

20. 12. 2023

MŠMT

Science4Business je zbrusu nová služba SIC pro inovativní firmy, investory i výzkumné organizace, a to hlavně ve Středočeském kraji. Hladce vám v ní najdeme ideálního partnera a pomůžeme nastavit vaši novou obchodní spolupráci. Zrychlete své inovace díky našemu best practices, které jsme získali za řadu let spolupráce s klienty.

18. 12. 2023

Středočeské inovační centrum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo dne 13. prosince 2023 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUC24 v programu I-E II, podprogramu INTER-COST.

16. 12. 2023

MŠMT

Mezinárodní program MERIT pro mobilitu zahraničních vědců vybral prvních patnáct talentovaných výzkumníků z Evropy, Jižní Ameriky i Asie, kterým nabídl stáže ve špičkových výzkumných organizacích. V příštím roce se vítězní kandidáti zapojí do výzkumných aktivit ve strategických inovačních oblastech Středočeského kraje.

15. 12. 2023

Středočeské inovační centrum