facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Financování programu TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři" Technologické agentury ČR se podařilo navýšit o 390 milionů korun. Díky tomu mohou být financovány všechny projekty, které byly  umístěny na seznamu kvalitních projektů doporučených k podpoře.

6. 3. 2021

TA ČR

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 12. května 2021.

5. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. Přihlášku je možné podat do 24. března 2021.

4. 3. 2021

MŠMT

Grantová agentura ČR připravila praktické informace formou prezentace v anglickém jazyce pro uchazeče a navrhovatele projektů Postdoc Individual Fellowship - Incoming.

4. 3. 2021

Grantová agentura ČR

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově. Dne 1. března 2021 odstartoval již šestý ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.

3. 3. 2021

Univerzita Karlova

Nový ročník soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše pro vynikající chemiky spojené s osobní prémií ve výši 100 000 Kč je otevřen do 31. března 2021.

3. 3. 2021

Nadace Experientia

Během listopadu roku 2020 proběhl v rámci Společné česko-francouzské smíšené komise Barrande Mobility Program korespondenční cestou výběr projektů česko-francouzské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2021–2022. Komise navrhla k podpoře celkem 14 projektů.

2. 3. 2021

MŠMT

Dne 25. února 2021 byla otevřena výzva ERC-2021-STG v Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (FTO). Termín uzávěrky byl posunut na 8. dubna 2021.

1. 3. 2021

Technologické centrum AV ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) v reakci na pandemii COVID-19 v průběhu minulého roku přijímala a upravovala řadu pravidel pro realizaci projektů.

27. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Výzkumná skupina Petra Kovaříčka podpořená start-up grantem Nadace Experientia vyvíjí na VŠCHT moderní organické materiály pro inovativní katalyzátory a adaptivní elektroniku. O start-up grant pro rok 2021 je možné žádat do 15. 3. 2021.

26. 2. 2021

Nadace Experientia