facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Do 31. března 2020 běží výzva k podávání tzv. Viability Assessment Projects, která financuje až 70 % uznatelných nákladů projektů, jejichž minimální rozpočet je 86 000 EUR. Cílem projektů může být uvedení nových inovativních produktů na nové trhy nebo ověření technických, komerčních, právních nebo socio-ekonomických parametrů inovativních nápadů pro tržní uplatnění. Podmínkou přihlášky je spolupráce s mimoevropským strategickým partnerem.

7. 3. 2020

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-rakouských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2021-2022. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

4. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Z celkového počtu 328 podaných návrhů projektů jich uspělo 40.

2. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) výzývá vysoké školy k zapojení do kolaborativního doktorského programu. Ten umožní studium doktorátu zaměřeného na výzkum pro tvorbu politiky a řešení aktuálních globálních problémů.

26. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 - „Technologičtí lídři“, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. dubna 2020.

25. 2. 2020

Technologická agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Vůbec poprvé se otevírá program JUNIOR STAR, podávat lze také žádosti o podporu standardních projektů, mezinárodních projektů, projektů excelence v základním výzkumu EXPRO a projektů vyhlašovaných na principu lead agency. Návrhy do všech soutěží je možné podávat do 7. 4. 2020.

24. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prodlužuje možnost podat projekty do druhé veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

22. 2. 2020

Technologická agentura ČR

Při příležitosti konání Předsednické konference k programu MSCA v chorvatském Záhřebu ve dnech 27. a 28. dubna 2020 budou vyhlášeny ceny pro výzkumníky MSCA Awards. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2020.

19. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR během první poloviny tohoto roku uspořádá semináře ze série modulů „Jak na Horizont 2020 / Horizont Evropa“. Seminář s názvem „Jak připravit výzkumný projekt pro H2020“ se uskuteční již 17. března 2020.

19. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Evropská komise otevřela možnost přihlásit se do soutěže o cenu Horizon Impact Award, která oceňuje vědecké projekty za celospolečenský dopad. Pět výherců získá odměnu v hodnotě 10 tisíc EUR. Přihlašovat se můžete až do 2. dubna 2020.

18. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR