facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Vyhlášení 8. veřejné soutěže – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

22. 5. 2024
Program SIGMA: Vyhlášení 8. veřejné soutěže – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. května 2024 osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce. Soutěžní lhůta končí 17. července 2024.

Program SIGMA – DC4 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací.

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí informačního systému jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

Termín vyhlášení výsledků: listopad 2024

Alokace: 235 mil. Kč. Předpokládaná alokace pro tuto veřejnou soutěž se může měnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.

Maximální výše podpory na projekt: 20 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt: 75 %

Uchazeči: podnik, výzkumná organizace

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR