facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

AZV ČR: Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2025–2028

23. 5. 2024
AZV ČR: Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2025–2028

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo dne 13. 05. 2024 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030.

Pro koho je soutěž určena:

 • Podprogram 1: výzkumní pracovníci s akademickým titulem Ph. D. nebo jeho ekvivalentem či vyšším uznávaným titulem,
 • Podprogram 2 (podpora rozvoje juniorních výzkumníků): výzkumní pracovníci, u kterých uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph. D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získají nejpozději do dne uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí o řešení projektu.
Financování:
 • Podprogram 1: až 100 % celkových uznaných nákladů,
 • Podprogram 2: max. 7 mil. Kč. 
Předpokládané termíny:
 • zahájení řešení vybraných projektů: 01. 05. 2025 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů: nejpozději do 31. 12. 2028,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů: 44 měsíců.
Odevzdání finální přihlášky na Grantové oddělení 2. LF UK:
 • 17. 06. 2024 – viz pokyny níže.
Interní termíny 2. LF:
 • Projektový záměr (viz příloha) odevzdejte nejpozději do 07. 06. 2024 na Grantové oddělení 2. LF UK. Po tomto datu je předáván seznam žádostí do kolegia děkana ke schválení.
 • Etická komise a Projekt pokusů do 07. 06. 2024.
 • Odevzdání finální přihlášky na Grantové oddělení do 17. 06. 2024, po tomto datu nebude již možné další přihlášky podávat.
 • Grantové oddělení 2.LF pro Vás připravuje seminář k podávání projektů, sestavení rozpočtu, osobním nákladům v projektu a pravidlům AZV v pondělí dne 27. 05. 2024 od 14:00 hodin. V případě zájmu kontaktujte Ing. Soňu Knířovou, nejpozději do pátku 24. 05. 2024 do 12:00 hodin. Podle počtu zájemců bude upřesněno místo setkání.
Vyhlášení včetně podmínek soutěže naleznete zde.
 • Pro přípravu bližší informace a sestavení rozpočtu kontaktujte Grantové oddělení: Mgr. Šárku Russo Krátkou, l. 5839, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. & Ing. Soňu Knířovou, l. 5869, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Pro usnadnění přípravy můžete použít rozpočtovou tabulku (viz příloha). Mzdové náklady pracovníků prosím konzultujte s oddělením PaM. Kontaktní osobou pro rozpočet osobních nákladů je Ing. Klára Janoušová, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Pro účely etické komise odevzdejte žádost na Grantové odd. (stačí ve Wordu nebo PDF na níže uvedený e-mail – věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a naskenovaný SOUHLAS přednosty / přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován.)
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit i schválený projekt pokusů. Vyplněný formulář odevzdejte komisi.
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit k projektu doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“.
 • Každá přihláška musí být ještě před finalizací odsouhlasena (finanční náklady) Grantovým oddělením a Personálním oddělením. To znamená, že projekt ještě PŘED FINALIZACÍ (konvertováním do PDF) předáte ke kontrole na Grantové oddělení – až po kontrole a případných úpravách se projekt zfinalizuje.
 • KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKA, včetně potřebných příloh, bude odevzdávána v PDF formátu přes fakultu (datová schránka). Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli.