facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Program Plzeňské podnikatelské vouchery je jedním z nástrojů, kterými Statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti firem a posílení jejich inovačních aktivit. Podniky v kraji mohou požádat o dotaci až 150 000 Kč na služby výzkumných organizací z celé České republiky. 

14. 6. 2021

BIC Plzeň

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA vyhlášené dne 10. února 2021.

8. 6. 2021

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. června 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

5. 6. 2021

Technologická agentura ČR

V souvislosti s přípravou Národního plánu obnovy, který má pomoci restartovat a modernizovat naši ekonomiku, Technologická agentura ČR (TA ČR), jako poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, upravila plán vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok.

4. 6. 2021

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

3. 6. 2021

MŠMT

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP2 vyhlášené dne 10. března 2021.

1. 6. 2021

Technologická agentura ČR

Třetí ročník soutěže Czech Envi Thesis pořádané Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl zahájen. Do soutěže o titul nejlepšího studenta bojujícího v Česku za životní prostředí se do konce září mohou hlásit zájemci, kteří v uplynulém roce obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci.

31. 5. 2021

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Podle analýz Agentury regionálního rozvoje se za poslední dekádu utěšeně rozrůstá počet inovativních firem v Libereckém kraji. Jejich podpora je jednou z priorit představitelů regionu. Krajský úřad proto již podesáté vypisuje Regionální inovační program s cílem poskytnout finance na rozjezd inovativních podniků a na projekty, které je propojí s výzkumnými organizacemi nebo ověří poznatky výzkumu a vývoje v praxi.

29. 5. 2021

1012plus

V novém programu INTER-EXCELLENCE II budou zahrnuty tři podprogramy: INTER-ACTION, INTER-COST a INTER-EUREKA. Vyhlašování veřejných soutěží, respektive výzev k podávání návrhů projektů pro výběr projektů na mezinárodní úrovni je plánováno od podzimu roku 2021.

28. 5. 2021

MŠMT

Rádi bychom informovali všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě M-ERA.NET 3 Call 2021, že termín pro příjem projektů končí 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

25. 5. 2021

Technologická agentura ČR