facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

VV souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

24. 4. 2022

MŠMT

Ministerstvo vnitra ČR otevřelo výzvu v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC). Výzva byla otevřena 20. dubna 2022, hlásit se je možné až do 8. června 2022.

22. 4. 2022

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Návrhy je možné předkládat až do 30. června 2022.

21. 4. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Byla spuštěna výzva akcelerátoru Gazelle společnosti EIT Manufacturing, otevřena bude do 6. května 2022.

18. 4. 2022

Národní centrum průmyslu 4.0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence Dioscuri pro roky 2023-2029.

14. 4. 2022

MŠMT

Nové kontakty, networking, sdílení zkušeností, konzultace s mentory, ale také 50 tisíc korun do startu podnikání nebo 50% sleva na roční pronájem kanceláře. Nejen to čeká na vítěze soutěže Podnikavá hlava, jejíž třináctý ročník vyhlásil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Své projekty mohou zájemci přihlašovat do 10. května 2022.

11. 4. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 6. dubna 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

10. 4. 2022

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) podpoří od července šest nových vědeckých projektů.

31. 3. 2022

Grantová agentura ČR

Otevírá se nový cyklus stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24 včetně termínů přihlášek. Zájemci jsou zváni na specializované webináře.

29. 3. 2022

2. lékařská fakulta UK

Grantová agentura ČR přináší informace z německé agnetury DFG ke spoupráci s Ruskem.

28. 3. 2022

Grantová agentura ČR