facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje Nominační výzvu pro uchazeče o účast v programu Digitální Evropa (DEP), v podprogramu na podporu vzniku a rozvoje sítě Evropských center pro digitální inovace (European Digital Innovation Hubs, EDIH).

7. 11. 2020

MPO

Známe výsledky výzvy ERC Synergy Grants 2020. Celkem 34 výzkumných skupin si mezi sebe rozdělí 350 milionů eur. Peníze týmy využijí na řešení výzkumných témat vyžadujících spolupráci expertů v nejrůznějších vědeckých oborech. V prestižní výzvě vyhlašované Evropskou výzkumnou radou letos neuspěl ani jeden Čech.

6. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 10. února 2021.

6. 11. 2020

Technologická agentura ČR

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila 30. října 2020 příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory „Spolupráce – Technologické platformy“. O dotace na rozvoj národních technologických platforem mohou žádat malé, střední i velké podniky. Celkem je pro ně připraveno 30 milionů korun.

4. 11. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

Čtvrtý díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR se zaměří na juniorské postdoky. Aby začínající vědec v dnešní vědě uspěl, je vědecká mobilita nezbytná. Bez dlouhodobé zahraniční zkušenosti je dnes téměř nemožné získat výzkumný grant. Následující článek proto přináší shrnutí toho, o jaká zahraniční stipendia a granty si můžete v prvních letech od ukončení PhD studia žádat.

3. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR zve na informační webinář k nové mezinárodní ERA-NET cofundové výzvě EnerDigit Call 2020, jež podporuje výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Webinář se uskuteční online dne 12. listopadu 2020 od 10:00 hodin a potrvá přibližně hodinu.

28. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Třetí díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR shrnuje příležitosti doktorských studentů. Zcela zásadní je správně si vybrat téma, instituci a školitele. Nedílnou součástí profesního rozvoje PhD studentů jsou krátkodobé a dlouhodobé zahraniční výzkumné stáže. K dispozici je také celá řada stipendijních programů.

27. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

ERA-NET Cofund ERA-MIN 3 vyhlásí v lednu 2021 mezinárodní výzvu na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

27. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze se právě vytváří interdisciplinární mezinárodní pracoviště, které se bude věnovat výzkumu pokročilých technologií pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin. Projekt byl podpořen štědrým grantem z prestižní výzvě ERA Chairs evropského programu Horizont 2020. 

25. 10. 2020

ČZU v Praze

Nadace Experientia spouští už 9. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020.

25. 10. 2020

Nadace Experientia