facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Město Plzeň vyhlásilo výzvu v programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací Plzeňské podnikatelské vouchery. Na nákup služeb od výzkumných organizací v Plzni a okolí v něm mohou podniky získat až 120 tisíc Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 1. září do 1. října 2020.

30. 7. 2020

BIC Plzeň

Celkem 55 převážně evropských vědců si rozdělí osm a čtvrt milionu eur na ověření výsledků svého výzkumu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC). Ve druhém letošním kole výzvy ERC Proof of Concept byli již tradičně nejúspěšnější žadatelé z Německa, Velké Británie a Francie.

29. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze uspořádá dne 13. 10. 2020 v prostorách ČZU národní informační den, jehož cílem bude představit především nové příležitosti, které přinese rámcový program Horizont Evropa pro podporu výzkumu a inovací v oblasti zemědělství, potraviny, bioekonomika a životní prostředí.

26. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Od 24. července 2020 jsou přijímány žádosti o poskytnutí voucheru na pražské inovační projekty. Cílem je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

25. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Farmaceutická společnost MSD vypsala grant pro české vědce v oblasti zdravotní politiky. Účelem je zlepšit onkologickou péči a přístup k inovativní léčbě v České republice. Výzkumníky podpoří více než milionem korun.

23. 7. 2020

MSD

Technologická agentura České republiky (TA ČR) připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

21. 7. 2020

Technologická agentura ČR

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Výkonnou agenturou Evropské rady pro výzkum (ERCEA) si Vás dovolují pozvat na Webinář ke grantům ERC.

19. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

O dotace na rozvoj vlastních inovačních aktivit mohou žádat malé a střední podniky. Novinkou je cílení podpory i na větší projekty. Výzvu vyhlásilo 1. července 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 31. prosince 2022. Pro žadatele je připraveno celkem 150 milionů korun.

19. 7. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navýšilo vzhledem k vysokému zájmu alokaci výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MSCA-IF) ze stávajících 100 000 000 Kč na 200 000 000 Kč.

18. 7. 2020

MŠMT

Do 30. září 2020 je otevřena 30. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu. Tato nadnárodní výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků.

15. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR