facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogramu 2, který je zaměřen na nastartování výzkumných a vývojových aktivit v podnicích.

25. 11. 2022

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu.

17. 11. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V České republice právě startuje sedmnáctý ročník projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, jenž poukazuje na jejich nerovnoměrné zastoupení v této oblasti. Tři finalistky budou oceněny finanční odměnou v celkové výši 600 000 Kč, kterou mohou použít na jakýkoliv účel. Přihlášky je možné zasílat do 31. prosince.

16. 11. 2022

Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

Studium na zahraničních univerzitách je snem mnoha talentovaných studentů, často je však odrazují vysoké náklady, které jsou se studiem za hranicemi spojeny. Nadace Bakala Foundation právě otevírá 14. ročník svého stipendijního programu Scholarship, který poskytuje pomoc s pokrytím nákladů zájemcům o studium bakalářských a magisterských oborů v zahraničí.

14. 11. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií. Tématem soutěže jsou nápady na nejlepší využití vesmírných technologií takovým způsobem, aby došlo k vytvoření nového produktu nebo zlepšení vlastností stávající technologie nebo služby v oblasti pozemního využití.

11. 11. 2022

Technologické centrum AV ČR

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 2. února 2023.

9. 11. 2022

Technologická agentura ČR

S cílem zvýšit kvalitativní úroveň výzkumného prostředí v ČR připravil Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) výzvu na podporu infrastruktury doktorských studijních programů. Vyčlenil na ni 3 miliardy korun.

7. 11. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

28. 10. 2022

Technologická agentura ČR

Nabízíte inovativní produkty nebo služby? Pracujete na jedinečném projektu? Zúčastněte se dalšího ročníku projektu Vizionáři! Jedná se o projekt s desetiletou historií, zaměřující se na podporu a propagaci neotřelých a inovativních projektů, nástrojů a technologií, které pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu podnikání nebo ke zkvalitnění služeb jak ve firemním prostředí, tak ve veřejné sféře a celé společnosti.

24. 10. 2022

Enterprise Europe Network

Ve výzvě EIC Pathfinder Open s uzávěrkou 4. května 2022 uspělo 57 projektů, které obdrží financování vývoje nových technologií s potenciálem pro budoucí inovace a tržní využití.

23. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR