facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Widening Fellowships (WF) od roku 2018 poskytují finanční prostředky žadatelům o individuální granty MSCA, kteří v evropském kole neuspěli a jsou z tzv. "widening countries", mezi něž patří i Česko.  Z českých institucí grant získají dva ústavy Akademie věd ČR a jedna vysoká škola.

9. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Japonsko, Česká republika (MŠMT), Maďarsko, Polsko a Slovensko vyhlašují 2. výzvu k podávání návrhů společných projektů v oblasti výzkumu pokročilých materiálů v rámci „V4-Japan Joint Research Program“ .

31. 1. 2021

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 28. ledna 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

30. 1. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozhodlo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021. Prostředky v celkové výši 1,165 miliardy korun si rozdělí 30 veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Přibližně čtvrtinu získá Univerzita Karlova.

27. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Několik měsíců jste na portálu Vědavýzkum.cz mohli pravidelně každý týden číst seriál, který mapoval finanční podporu pro jednotlivé fáze kariéry výzkumníka v oblasti life sciences. Nyní máte možnost stáhnout si publikaci, která celý seriál přehledně shrnuje.

26. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Během prosince roku 2020 proběhl v rámci Společné česko-rakouské výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2021–2022. Komise navrhla k podpoře celkem 19 projektů.

26. 1. 2021

MŠMT

Zvýšit použitelnost negaussovské kvantové fyziky v experimentech má za cíl mezinárodní projekt NONGAUSS, do kterého se zapojila Katedra optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt, který právě startuje, je jedním ze čtyř úspěšných českých projektů z loňské výzvy Twinning programu Horizont 2020.

23. 1. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je od 15. 1. 2021 otevřena. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

23. 1. 2021

Technologická agentura ČR

Nový projekt Alliance4Life, mezinárodní aliance výzkumných institucí působících v zemích střední a východní Evropy, byl vybrán k financování z programu Horizont 2020. Příští tři roky tak budou členské instituce Alliance4Life spolufinancovány z evropského grantu ve výši 2 miliony EUR, který umožní realizaci řady příkladů dobré praxe, které byly v rámci dosavadní činnosti aliance již pilotně ověřeny.

22. 1. 2021

CEITEC

Mezinárodní Visegrádský fond (IVF), jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel další výzvu na účast ve svých grantových programech. Ucházet se o grant Visegradského fondu můžete do 1. února 2021.

22. 1. 2021

Vědavýzkum.cz