facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Letošní ročník fotografické soutěže na téma Fyzika v našem každodenním životě je kromě stávajících i bývalých zaměstnanců Fyzikálního ústavu AV ČR zaměřen i na studenty. Každý soutěžící má možnost přihlásit maximálně 5 fotografií. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2023.

7. 6. 2023

Fyzikální ústav AV ČR

České finále mezinárodního projektu Falling Walls proběhne 12. září 2023 v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Cílem mezinárodní soutěže Falling Walls Lab Czech Republic je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů a přijít s úchvatnou myšlenkou - vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry.

5. 6. 2023

Falling Walls Lab

Výzkumný a vývojový institut IMEC hraje jednu z vedoucích rolí v globálním měřítku v inovativních oborech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence, biotechnologie nebo průmysl 4. 0. Nabízí zapojení do svých činností prostřednictvím doktorských studijních programů. Zároveň hledá výzkumné a vývojové pracovníky na specializované pracovní pozice.

3. 6. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Technologická agentura ČR na 1. června 2023 připravuje vyhlášení výzvy v Programu SIGMA, dílčím cíli 4, Mezinárodní spolupráce na podporu projektů oceněných na mezinárodní úrovni.

31. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlašuje dne 24. května 2023 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Lhůta končí 14. července 2023.

29. 5. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky osmé veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. října 2022. Uchazeči podali do veřejné soutěže 28 návrhů projektů, z nichž 23 postoupilo do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 14 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 50 %.

28. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Soutěžní lhůta začíná dnem 18. května 2023 v 9:00 a končí dnem 19. července 2023. 

22. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS24, bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké. Lhůta pro podání žádosti končí 30. června 2023.

20. 5. 2023

MŠMT

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030. Období, ve kterém je možné podávat žádosti, končí 29. června 2023.

19. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Učená společnost České republiky ocenila 15. května 2023 u příležitosti XXIX. valného shromáždění vybrané vědce Medailí Učené společnosti České republiky. Medaili letos obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

16. 5. 2023

Učená společnost České republiky