facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Fond Dagmar Procházkové – projekty institucionální podpory výzkumu

17. 4. 2024
Fond Dagmar Procházkové – projekty institucionální podpory výzkumu

Finanční podpora je poskytována na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

Oprávněným navrhovatelem je vědecko-výzkumný pracovník s mezinárodními zkušenostmi, který:

  1. získal titul Ph. D. (nebo ekvivalent), a do začátku lhůty pro podávání návrhů projektů neuplynulo více než 8 let od jeho udělení, přičemž do této doby se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená, případně doložená dlouhodobá nemoc,
  2. není zaměstnancem VŠCHT Praha nebo doba jeho souvislého zaměstnaneckého poměru na VŠCHT Praha bezprostředně před začátkem lhůty pro podávání návrhů projektů nepřesáhla 24 kalendářních měsíců,
  3. v minulosti mu iniciační institucionální podpora nebyla udělena.

Další informace viz pravidla v sekci dokumenty.

Aktuální výzva

  • V roce 2024 lze podpořit dva tříleté iniciační institucionální projekty
  • Výše přidělených finančních prostředků jednomu projektu bude 2 000 000 Kč na kalendářní rok
  • Nejzazší termín zahájení řešení projektu je 1. února 2025
  • Návrhy projektů lze podávat do 15. června 2024 15:00 SEČ
  • Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. října 2024

Další informace viz vyhlášení v sekci dokumenty.

Přihláška

Přihláška pro startovací grant (příloha k vyhlášení)

V průběhu přípravy návrhu projektu velmi doporučujeme včas kontaktovat vedoucího ústavu, na kterém by měl být projekt realizován.

Zaslání přihlášky do soutěže:

v listinné formě (rozhodná soutěžní verze):

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Projektové centrum, Technická 5, 166 28 Praha 6 Česká republika, (obálka označena „Soutěž FDP”)

Současně je přihlášku v elektronické verzi ve formátu pdf třeba zaslat na adresu Petra. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: Vysoká škola chemicko-technologická


O Dagmar Procházkové
Fond, ze kterého je podpora poskytována, je pojmenován po Ing. Dagmar Procházkové, CSc., absolventce Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha v oboru Anorganická chemie a Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha v oboru Technická kybernetika, a je založen z finančních prostředků z daru z její pozůstalosti.