facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

38 žádostí ze společenských a humanitních věd k aktuálním problémům současnosti

18. 4. 2024
38 žádostí ze společenských a humanitních věd k aktuálním problémům současnosti

Řídicí orgán OP JAK ukončil 11. 4. 2024 příjem projektových žádostí o podporu ve výzvě Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Žadatelé z řad vysokých škol a veřejných výzkumných institucí podali celkem 38 projektových žádostí za více než 5,5 miliardy korun.

Výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti byla vyhlášena 31. srpna 2023 s alokací 2 miliardy korun. Cílem výzvy je podpořit rozvoj potenciálu společenských a humanitních věd prostřednictvím podpory špičkových výzkumných záměrů a posílit spolupráci mezi jednotlivými výzkumnými organizacemi. Aktivity cílí i na rozvoj personálních kapacit nebo podporu internacionalizace výzkumných týmů (podrobnosti jsou uvedeny v tiskové zprávě).

„Výzva Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti je vůbec první výzvou zaměřenou na humanitní a sociální vědy a jejich možný přínos k řešení aktuálních problémů. OP JAK jejím prostřednictvím reaguje na časté opomíjení jejich potenciálu a vědcům a výzkumným organizacím nabízí jedinečnou příležitost nejen pro financování a pro podstatný rozvoj jejich aktivit, ale také i pro obhájení jejich smyslu a významu pro naši budoucnost,“ shrnul pozadí výzvy Václav Velčovský, vrchní ředitel Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF.

Předložené projektové žádosti, převyšující požadovanými financemi více než dvojnásobně alokaci výzvy, nyní projdou procesem formálního i věcného hodnocení. To se zaměří mimo jiné na potenciál pro vytváření špičkových výsledků výzkumu a rozvoj poznání ve zvoleném oboru. Hodnoticí komise bude složená minimálně ze třech tuzemských hodnotitelů – respektovaných vědců aktivních v dané oblasti. Žádosti, které ve fázi věcného hodnocení uspějí, budou seřazeny sestupně dle získaného počtu bodů a podporu obdrží ty s jejich nejvyšším počtem až do vyčerpání alokace. Výsledky hodnocení budou žadatelům oznámeny prostřednictvím interní depeše v IS KP21+ a rovněž budou zveřejněny na webových stránkách OPJAK.cz.

Informace k výzvě jsou pravidelně zveřejňovány na webu OP JAK v sekci Výzvy včetně všech vydaných aktualit.

 

Zdroj: Operační program Jan Amos Komenský


Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.