facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo vnitra čtvrtou veřejnou soutěží Programu bezpečnostního výzkumu v ČR v letech 2015-2022 podpořilo 27 projektů zaměřených na krizové řízení pro zvládání epidemiologických a biologických hrozeb. Soutěž souvisela s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie SARS-CoV-2.

10. 4. 2021

Ministerstvo vnitra ČR

Do 9. výzvy INTER-EUREKA byly podány následující typy projektů EUREKA s účastí českých uchazečů: Network projekty, GlobalStars s Japonskem a Klastrové projekty EUREKA. Celkem bylo z 18 navržených projektů schváleno k financování 13, celkově budou podpořeny částkou 215,1 milionu korun. 

8. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Návrhy je možné předkládat až do 30. června 2021.

2. 4. 2021

MŠMT

Přední výrobce elektronových mikroskopů podpoří mladé vědce, kteří ke své práci využívají elektronový mikroskop nebo jiné pokročilé analytické přístroje. Soutěž o dvouletý grant ve výši dvě stě tisíc korun vyhlašuje společně s Československou mikroskopickou společností (ČSMS). Vědečtí pracovníci nebo PhD studenti se mohou přihlašovat do 31. května 2021.

1. 4. 2021

Thermo Fisher Scientific

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 2. září 2020. Celkem TA ČR plánuje podpořit 59 projektů.

31. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020, která spadá do nástroje ERA-NET Cofund, se přihlásilo 21 českých uchazečů v rámci 16 projektů. Technologická agentura ČR podpoří dva úspěšné české týmy.

28. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky spolu s čínskou agenturou Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD) vás srdečně zvou na informační webinář, který se uskuteční 13. dubna 2021 od 8.00 do 10.00 hodin.

26. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Evropská komise vyhlásila další ročník Ceny pro ženy inovátorky. Jejím cílem je zdůraznit významnou roli žen při uvádění inovací na trh a budování inovativní společnosti. Zájemkyně se mohou hlásit do 30. června 2021. Tři oceněné obdrží částku 100 tisíc eur.

25. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR infomuje všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě ERA-MIN 3 Call 2021, že termín pro příjem návrhů projektů končí 1. 4. 2021, 17:00 SEČ.

24. 3. 2021

Technologická agentura ČR

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022.

23. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství