facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Odbor výzkumu Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 13. až 15. října 2020 Grantový týden, který je příležitostí zjistit vše potřebné o financování mezinárodního výzkumu. Akce proběhne formou interaktivní online konference.

8. 10. 2020

Masarykova univerzita

Technologická agentura ČR oznamuje, že vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence, původně plánované na 16. prosince 2020, se z důvodu krácení finančních prostředků rozpočtu TA ČR odkládá.

8. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Od poloviny října naleznete na portálu Vědavýzkum.cz seriál o financování vědecké kariéry v České republice, konkrétně v oborech, které můžeme souhrnně označit jako life sciences. Každý týden vám v článku představíme jednu fázi vědecké kariéry a přehled dostupných finančních zdrojů – od grantů, přes stipendia a ceny. Cílem seriálu je také otevřít diskusi o potřebách efektivního financování vědy v České republice.

6. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

V pátek 9. října 2020 pořádá Evropská komise online workshop o novinkách v modelové grantové dohodě Horizontu Evropa. Konat se bude od 9:30 do 13:00.

4. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019.

3. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR (GA ČR) zveřejnila výsledky výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA) v základním výzkumu.

1. 10. 2020

Grantová agentura ČR

Americká vědecká nadace National Science Foundation (NSF) zveřejnila výzvu k podávání projektových přihlášek v programu zaměřeném na mezinárodní výzkumné zkušenosti studentů (IRES – International Research Experiences for Students). Cílem programu je podpořit kontakty amerických a zahraničních výzkumných organizací. 

29. 9. 2020

Luděk Moravec

Předsednictvo GA ČR schválilo prodloužení lhůty pro podávání projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2, a to až do 15. prosince 2020. Výzva je určena k podávání mezinárodních návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

27. 9. 2020

Grantová agentura ČR

V úterý 22. září 2020 byla oficiálně otevřena poslední a největší jednokolová výzva programu H2020 zaměřená na European Green Deal. Cílem výzvy je rychle přispět poznatky či inovacemi k ochraně klimatu.

26. 9. 2020

Technologické centrum AV ČR

Psali jste letos svoji bakalářskou nebo diplomovou práci o životním prostředí? Pak byste rozhodně neměli přehlédnout soutěž s názvem Czech Envi Thesis, která mezi studentskými pracemi vybírá ty nejzdařilejší z oblasti společenských věd. A s nimi také mladé talenty bojující za přírodu. Přihlašování prací jde právě do finále, končí 30. září.

25. 9. 2020

UJEP