facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Největší a nejstarší soutěž pro začínající podnikatele hledá další nadějné projekty. Vodafone Nápad roku dává šanci přihlášeným start-upům získat investici až 30 milionů korun bez ohledu na výsledné pořadí. Soutěží se o 300 tisíc v hotovosti a věcné ceny v hodnotě 6,5 milionu korun. Přihlásit se může projekt nebo služba, která není na trhu déle než dva roky.

10. 5. 2022

CzechInvest

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2022. Nominace je možné zasílat do 31. srpna 2022.

9. 5. 2022

MŠMT

Jak na kybernetické útoky, digitalizaci firem, zkvalitnění zdravotní péče a řešení dalších oblastí, kde hrají počítače hlavní roli, hledá odpovědi soutěž IT SPY. Soutěžní klání nejlepších diplomových prací mladých informatiků odstartovalo 4. května 2022 svůj 13. ročník. 

8. 5. 2022

IT SPY

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy aktuálně nabízí možnost Ph.D. studia v devíti doktorských programech. Spojení farmacie, chemie a biomedicíny zájemcům umožní volbu toho, co jim vyhovuje. Dodatečné přijímací řízení je otevřeno do 5. září 2022.

8. 5. 2022

Univerzita Karlova

Asociace inovačního podnikání ČR vyhlašuje 27. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2022. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2022. 

7. 5. 2022

Asociace inovačního podnikání ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 2022 šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři“ (dále jen PP1).

1. 5. 2022

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 2022 sedmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších).

1. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vyhlásila nový ročník iniciačního grantu, do kterého se můžou hlásit vědecko-výzkumní pracovníci s mezinárodními zkušenostmi do 15. června 2022.

28. 4. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 14. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2022 bude udělena v oblasti neurověd.

26. 4. 2022

MŠMT

V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

24. 4. 2022

MŠMT