facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá webinář ke 2. veřejné soutěži Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, který se uskuteční dne 13. května 2020 od 12:30 hodin.

9. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ. Uzávěrka přihlášek návrhů projektů je 17. 6. 2020.

8. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR)  vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

6. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

5. 5. 2020

Grantová agentura ČR

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jehož cílem je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů vysokoškolských programů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let včetně.

5. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2019. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2020.

4. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.

3. 5. 2020

Technologická agentura ČR

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19, Ministerstvo vnitra vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS).

2. 5. 2020

Ministerstvo vnitra

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

1. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu u Výzvy XII COVID-19 programu podpory Technologie se posouvá na 4. května 2020. Posunut tak bude i termín uzávěrky, a to na 5. června 2020.

29. 4. 2020

Agentura pro podnikání a inovace