facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Dne 27. ledna 2022 byla otevřena výzva nástroje Hop On, který umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (sem patří i Česko) ke konsorciu financovanému v rámci klastrů Pilíře 2 a projektů EIC Pathfinder Pilíře 3 programu Horizont Evropa s podepsanou grantovou dohodou a bez jakéhokoli jiného partnera z Widening zemí.

3. 2. 2022

Technologické centrum AV ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) od března podpoří tři nové vědecké projekty. Na jejich řešení se budou podílet vždy vědci z obou zemí. Agentury financují tu část projektů, kterou provádějí vědci z jejího území.

31. 1. 2022

Grantová agentura ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí pro letošní rok nové stipendijní a grantové programy pro zájemce z řad studentů, pedagogů, vědeckých pracovníků a vedení vysokých škol.

29. 1. 2022

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Evropská komise vyhlásila další ročník soutěže Horizon Impact Award. Uzávěrka soutěže je stanovena na 8. března 2022.

27. 1. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského, jakožto i bakalářského studia, a to například v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Programy dále nabízí příležitosti rovněž pro studenty tzv. administrativních oborů, jakými jsou např. finance, právo, logistika, tlumočnictví apod. Přihlášky je možné podávat do 21. března 2022.

26. 1. 2022

MŠMT

Z důvodu absence právního aktu k programu Eurostars-3 mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Sekretariátem platformy EUREKA (podpis se předpokládá v červnu 2022) a z důvodu rozpočtového provizoria v prvním čtvrtletí roku 2022 nebude MŠMT v rámci této 2. výzvy Eurostars-3 poskytovat veřejnou podporu.

22. 1. 2022

MŠMT

Francouzský institut v Praze zve fancouzsky hovořící doktorandy na soutěž Ma thése en 180 secondes. Přihlášky je možné posílat do 19. února 2022.

17. 1. 2022

Francouzský institut v Praze

Od března letošního roku bude Grantová agentura České republiky (GA ČR) a slovinská agentura Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) financovat šest nových projektů.

16. 1. 2022

Grantová agentura ČR

V České republice zůstává zastoupení žen ve vědě dlouhodobě nízké. Nepříznivě tuto skutečnost ovlivňuje také pandemie. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.

12. 1. 2022
Granty a dotace
Array
(
)

Firmy, výzkumné instituce i vysoké školy z Prahy mohou od 31. prosince 2021 posílat žádosti o vouchery na podporu inovací. V první fázi je pro ně připraveno 12 milionů korun.

6. 1. 2022

Pražský inovační institut