facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Jaro 2023 přineslo nové výzvy v programech EUREKA. Dne 10. února vyhlásilo MŠMT 4. výzvu v rámci Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy v INTER-EUREKA. Při této příležitosti uspořádalo Technologické centrum Praha a MŠMT informační den, kde byly výše uvedené výzvy blíže představeny.

27. 3. 2023

Technologické centrum Praha

Grantová agentura ČR (GA ČR) ve spolupráci s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) podpoří osm nových projektů českých a německých vědců a vědkyň. Všechny projekty budou trvat tři roky a začnou se řešit ještě v letošním roce.

21. 3. 2023

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 12. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru. 

20. 3. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci. Termín uzávěrky je nejpozději 31. srpna 2023 v 16:00 hodin.

15. 3. 2023

MŠMT

Dne 7.3.2023 proběhl ve Středočeském inovačním centru kick-off meeting programu Transferové vouchery za účasti 12 zástupců výzkumných center ze Středočeského kraje. Účelem programu je posunout projekty aplikovaného výzkumu ke komercializaci. První výzva bude kolová –⁠⁠⁠ to znamená, že nerozhoduje rychlost, ale kvalita projektu. Žádosti jsou hodnoceny po uzavření výzvy a podpořeny jsou v pořadí podle počtu bodů dosažených v kvalitativním hodnocení.

14. 3. 2023

Středočeské inovační centrum

Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 81 českých uchazečů v rámci 41 výzkumných projektů. Uspělo pět týmů.

12. 3. 2023

Evropská obranná agentura (EDA) zveřejnila 1. února 2023 výzvu k podávání přihlášek do prvního ročníku soutěže EDA Research, Technology and Innovation Papers Awards. V této soutěži budou oceněny celkem tři originální a hodnotné práce týkající se obrany a pokrývající technologie, postupy a aplikace pro posílení obrany v budoucnosti.

9. 3. 2023

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo zemědělství (MZe) začalo 27. února přijímat přihlášky do soutěží o Ceny ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Soutěžit mohou s výzkumy týkajícími se zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství během konání agrosalonu Země živitelka.

8. 3. 2023

Ministerstvo zemědělství

Aktuálně probíhá několik výzev k předkládání výzkumných projektů v rámci programů základního a aplikovaného výzkumu, do kterých je zapojena i Kanada, a především výzkumná centra v provincii Quebec. Pro české subjekty se nabízí zajímavé příležitosti, jak posílit existující vztahy s kanadskými partnery nebo navázat nové.

6. 3. 2023

Velvyslanectví České republiky v Ottawě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) a to s dobou řešení 2023-2026.

5. 3. 2023

MŠMT