facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 6. 9. 2022 vyhlásilo novou výzvu pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Výzkum medicinských řešení v době digitalizace. Cílem výzvy je podpora financování projektů na dokončení nových, dosud neexistujících, medicínských řešení následků COVID-19 s důrazem na digitální oblast.

8. 9. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Grantová soutěž Proof of Concept (PoC) je určena příjemcům grantů ERC za účelem ověření dosavadních výsledků výzkumných projektů. V aktuální výzvě neuspěl žádný projekt z Česka.

7. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call Open Research Data (ORD), která se věnuje problematice otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu možnosti jejich opětovného použití. Příjem návrhů projektů potrvá do 14. prosince 2022.

5. 9. 2022

Technologická agentura ČR

V souvislosti s prohlášením Technologické agentury ČR k začlenění Ukrajinek a Ukrajinců z akademického prostředí do řešitelských týmů agentura i nadále pokračuje v jejich podpoře. Předsednictvo TA ČR schválilo druhé kolo podpory zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů z řad akademiků, vědců a studentů do realizovaných projektů TA ČR.

25. 8. 2022

Technologická agentura ČR

Evropská platforma pro architekturu LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture) hledá inovativní projekty, které se zabývají udržitelnými a environmentálními výzvami v architektuře a mají ambice své nápady realizovat. Uzávěrka je 12. září 2022.

23. 8. 2022

Kreativní Evropa

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo k 4. srpnu 2022 novou výzvu, která má za cíl prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce. Žadatelem mohou být i vysoké školy a výzkumné organizace.

22. 8. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V Praze se 11. října 2022 už pošesté uskuteční velkolepé evropské finále celosvětové startupové soutěže – nově pod hlavičkou Disraptors Summitu (dřívější Startup World Cup & Summit). Princip soutěže zůstává podobný jako v minulých ročnících: kontinentálnímu finále bude předcházet regionální kolo pro startupy z regionu V4.

20. 8. 2022

Disraptors Summit

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

18. 8. 2022

Nadační fond IOCB Tech

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvy pro rok 2022.

17. 8. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologické centrum AV ČR vyhlásilo novou výzvu ESA Spark Funding na podporu aplikace kosmických technologií. Zájemci se mohou hlásit do 17. října 2022.

11. 8. 2022

Technologické centrum AV ČR