facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností.

17. 12. 2020

Technologická agentura ČR

Vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení jejich kariéry do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě (MU). Takový je cíl grantu Career Restart, který letos v září vypsala Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU). V hodnocení uspělo šest vědkyň z různých pracovišť MU, s řešením projektů začnou od Nového roku.

16. 12. 2020

Masarykova univerzita

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se slovinskou agenturou ARRS v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency. Soutěžní lhůta začíná 11. 12. 2020.

16. 12. 2020

Grantová agentura ČR

Seriálem Financování life sciences v ČR jsme poprvé podrobně a uceleně zmapovali podporu vědy v jednotlivých fázích vědecké kariéry od školáků po seniorní vedoucí skupin a management výzkumných institucí. Závěrečný desátý díl rekapituluje aktuální stav a nabízí doporučení pro zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti českého výzkumného prostoru.

15. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR se dohodla na základě nezávislých hodnocení pro financování dalších 14 projektů mezinárodní spolupráce. Dva z projektů budou řešit čeští vědci společně s vědci z Jižní Koreje, dalších 12 projektů pak ve spolupráci s německými badateli.

15. 12. 2020

Grantová agentura ČR

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Přihlásit se můžete do 31. března 2021.

14. 12. 2020

Akademie věd ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) nadále plánuje podporu projektů se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků.

13. 12. 2020

Technologická agentura ČR

Grantová agentura ČR (GA ČR) oznámila termíny pro podání dílčích (finančních) a závěrečných zpráv za rok 2020. V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

11. 12. 2020

GA ČR

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení dalších návrhů projektů. Podpořeny budou čtyři projekty, jeden z nich se zaměří na COVID-19. Výsledky jsou zveřejňovány postupně, další projekty budou oznamovány v příštích měsíchích.

10. 12. 2020

GA ČR

Prestižní grant Evropské výzkumné rady letos obdrželo 327 výzkumníků ve fázi od 7 do 12 let od získání titulu PhD. Na svůj excelentní výzkum získají podporu ve výši dvou milionů eur na pět let. Celkem čtyři granty poputují také do České republiky, konkrétně tři na Masarykovu univerzitu a jeden na Národohospodářský ústav Akademie věd ČR.

9. 12. 2020

Vědavýzkum.cz