facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Podmínky splnilo 486 z celkového počtu 526 návrhů projektů.

5. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Nadace Experientia přijímá žádosti o postdoktorandské stáže v zahraničí a do dalšího ročníku start-up grantů na založení vlastní výzkumné skupiny pro mladé vědecké pracovníky z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Obě příležitosti mají uzávěrku 15. března 2020.

4. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

3. 12. 2019

Technologická agentura ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela novou výzvu k podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2020. Ty jsou určeny především pro excelentní výzkumníky, kteří mají zájem založit vlastní výzkumnou skupinu.

2. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 28. listopadu 2019 vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE220 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

29. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo III. výzvu programu Proof of Concept v rámci OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 200 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 29. listopadu 2019 do 20. března 2020.

28. 11. 2019

MPO

Grantová agentura České republiky (GA ČR) dokončila vyhodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů základního výzkumu na rok 2020 a podmíněně rozhodla o financování vybraných projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými agenturami.

27. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska.

21. 11. 2019

Technologická agentura ČR

Evropská komise vyhlásila další výzvu v programu European Universities, který financuje aliance evropských univerzit za účelem vytvoření prostupnějšího evropského vysokoškolského systému, který nebude tolik omezován hranicemi národních států.

21. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pořádá dne 5. prosince 2019 v Praze seminář, jehož účelem je seznámit potenciální uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“, s podmínkami soutěže a způsobem podávání žádosti. 

21. 11. 2019

MPO