facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Čerpání z fondů EU nabírá na obrátkách: českým projektům už vypomohly desítky miliard korun

13. 3. 2024
Čerpání z fondů EU nabírá na obrátkách: českým projektům už vypomohly desítky miliard korun

Jednání Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni dne 8. března 2024 přineslo pozitivní zprávy o čerpání evropských fondů. V programovém období 2014–2020 byla ke konci února proplacena na účty příjemců už celá zbývající alokace vyčleněná pro Českou republiku. V aktuálním programovém období 2021–2027 dosahujeme rovněž velmi dobrých výsledků.

Do konce února tohoto roku byly zaregistrovány žádosti o podporu pro téměř 26 tisíc projektů ve výši 367,7 miliardy korun, což představuje 70,3 % z celkově dostupných evropských prostředků. Už přes 39,5 miliardy korun bylo proplaceno realizátorům projektů. Velmi dobře si vedeme i v porovnání s dalšími členskými státy Evropské unie.

„Velký počet podaných projektů a nastartovaný proces proplácení způsobilých nákladů vykresluje, že jsme se již naučili využívat evropské fondy naplno. Průběžně sdílíme zkušenosti a vylepšujeme detaily systému čerpání, takže ještě před polovinou aktuálního programového období máme zasmluvněnou v právních aktech již téměř třetinu přidělených prostředků. To je velmi potěšující trend. Dosahujeme tak lepších výsledků než ve srovnatelné fázi předchozího programového období,“ uvedl vrchní ředitel sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Stanislav Schneidr a dodal: „Neméně důležitý je ale i pohled na důraz na výsledky podpořených projektů a vyhodnocování, jaké dlouhodobé dopady investice České republice a regionům přináší.“

Na pracovním jednání zazněly i informace k předchozímu programovému období 2014–2020. K 29. únoru 2024 bylo příjemcům podpory z fondů EU proplaceno 100 % celkové částky, tj. 656,2 miliardy korun. V průběhu jarních měsíců budou čísla nadále zpřesňována na základě kontrol posledních žádostí o platbu příjemcům v uzavíraném období.

Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) na jednání rovněž informoval o únorovém expertním workshopu, který byl čtvrtou ze šesti hlavních akcí českého předsednictví V4 v oblasti politiky soudržnosti. Závěry tohoto expertního meetingu na výměnu zkušeností s implementací nového Fondu spravedlivé transformace a se zohledňováním zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí budou zahrnuty do společné deklarace obdobně smýšlejících států, která bude předložena na setkání na ministerské úrovni v květnu 2024.

 

Zdroj: DotaceEU.cz