facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Blíží se termín pro podávání žádostí o výzkumná stipendia v programu AKTION Česká republika - Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru.

17. 2. 2020

Dům zahraniční spolupráce

Evropská komise vyhlásila další ročník Ceny pro ženy inovátorky. Jejím cílem je zdůraznit významnou roli žen při uvádění inovací na trh a budování inovativních společností. Zájemkyně se mohou hlásit do 21. dubna 2020. Tři oceněné obdrží částku 100 tisíc eur.

14. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Velké Británie nabízí mladým vědcům s titulem Ph.D. možnost působit dva roky ve Spojeném království. Příležitost je dostupná pro všechny obory studia včetně technologií, inženýrství a sociálních a humanitních věd.

10. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila výsledky soutěže Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Russian Foundation for Basic Research (RFBR).

7. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Masarykova univerzita v Brně vypisuje dvouletá postdoktorandská stipendia v široké škále vědních oblastí. Uzávěrka přihlášek je 29. února 2020.

6. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy k podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021.

5. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá seminář s názvem Finanční aspekty programu HORIZONT 2020, který se bude konat ve středu 25. března 2020 v Praze.

5. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) během ledna 2020 aktualizovala výsledky 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

3. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí aktuálně možnost zažádat si o podporu v rámci Česko-bavorských akademických projektů nebo o podporu mobility pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce.

2. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Cambridge nebo snad Oxford? Nadace Bakala Foundation opět podpoří nadané české studenty na světových univerzitách prostřednictvím svého programu Scholarship. Na prestižních zahraničních školách už díky němu studovalo 147 mladých lidí z Česka.

29. 1. 2020

Vědavýzkum.cz