facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Od 12. března 2021 bude otevřena příležitost zapojit se do nové mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2021 v rámci ERA-NET Cofund. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti kvantových technologií a cílem je podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které mají potenciál výrazně přispět k rozvoji kvantových technologií v Evropě.

26. 2. 2021

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Soutěžní lhůta trvá do 8. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu a prosinci letošního roku.

25. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výsledky veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021–2024 v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje. Do soutěže bylo možné podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele do 35 let) a hodnoceny odděleně.

24. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR vyhlašuje dvě výzvy pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency v rámci iniciativy Weave s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. V jedné z výzev GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace, ve druhé je pak GA ČR v roli Lead Agency .

23. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Byly vyhlášeny výsledky výzvy M-ERA.NET Call 2020, která je zaměřená na podporu materiálového výzkumu a inovací. Na podpořených projektech se bude podílet celkem 9 českých institucí.

20. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2020. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2021.

19. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dokončila hodnocení všech návrhů projektů obdržených v minulém roce.

17. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA).

13. 2. 2021

Technologická agentura ČR

Podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s rakouskou agenturou FWF s počátkem řešení v roce 2021 bude ukončeno 21. února 2021. V následujících dnech se otevře nová výzva.

12. 2. 2021

Grantová agentura ČR

Známe výsledky výzvy 2020 pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Skłodowska-Curie. Celkem byl předložen rekordní počet 11 573 projektů, což je o 1 698 projektů více než ve výzvě 2019, jde tedy o 17% nárůst počtu žádostí. Česko uspělo s 21 žádostmi, celkem jich předložilo 142.

11. 2. 2021

Technologické centrum AV ČR