facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ukončila hodnocení bilaterálních mezinárodních projektů a mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency, ve kterých je GA ČR hodnoticí agenturou. Finální rozhodnutí o financování zúčastněnými agenturami bude oznámeno v příštích týdnech a měsících. Nejvíce podpořených projektů ze strany GA ČR mají ústavy Akademie věd ČR a Univerzita Karlova. Oborově se nejvíce dařilo vědám o neživé přírodě.

3. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) rozhodlo o financování standardních projektů ze všech oblastí základního výzkumu pro nadcházející rok. Nejvíce podpořených projektů mají Akademie věd ČR, z vysokých škol byla nejúspěšnější Univerzita Karlova.

2. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR zveřejnila výsledky druhé veřejné soutěže v programu DELTA 2 a DOPRAVA 2020+. V prvním uvedeném programu zatím s podporou může počítat pět projektů, v programu DOPRAVA 2020+ TA ČR podpořila celkem 32 navržených projektů, míra úspěšnosti v programu tak činí 15 %.

2. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Je tu osmý díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR, který shrnuje možnosti výzkumných asistentů. Ti mají chuť dělat vědu, ale zatím nejsou připraveni vést svůj vlastní tým. Výzkumní asistenti mají značné know-how a zkušenosti, proto jsou většinou pravou rukou vedoucího skupiny.

1. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Řízení domácnosti gesty, ověření identity pomocí hlasu a fotky, nástroj urychlující rozhodování o lékařských vyšetřeních nebo software generující matematické úlohy. Tyto a další témata se objevila mezi 10 nejlepšími IT diplomkami tohoto roku, které vybrala odborná porota složená z řad akademiků. Vyhlášení vítěze proběhne 15. prosince 2020 od 14:00 hodin. Ten získá 1000 eur na další rozvoj svého projektu.

30. 11. 2020

IT SPY

Největší talenti mladé generace zabývající se otázkami životního prostředí. Kdo jsou ti, do kterých vkládáme naději, že vyřeší naše environmentální problémy? V rámci Česka budeme mít možnost se s nimi seznámit 3. prosince 2020 na velkém finále studentské soutěže Czech Envi Thesis. Představí se v něm pět nejlepších studentek a studentů, kteří uspěli v konkurenci 62 studentů z 14 vysokých škol napříč Českem.

27. 11. 2020

UJEP

Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy BiodivRestore Call 2020 končí 7. 12. 2020, 16:00 SEČ.

26. 11. 2020

TA ČR

Seoul Metropolitan Government vyhlásilo mezinárodní soutěž „Seoul Global Challenge 2021", jejímž cílem je prostřednictvím výzkumu a inovativních technologií zlepšit životní podmínky obyvatel využívajících metro.  

25. 11. 2020

MZV ČR

Je tu sedmý díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR. Vystupujeme na samotný vrchol vědecké kariéry. Všeobecně známí, renomovaní a respektovaní seniorní vedoucí skupin představují znalostní, vědeckou, pedagogickou, morální a lidskou excelenci České republiky. Tvoří jádro české vědy.

24. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Mezinárodní výzva EuroNanoMed 3 Call 2021, která je součástí ERA-NET Cofund, byla otevřena 16. listopadu 2020. Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

24. 11. 2020

Technologická agentura ČR