facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s CERN mají studenti českých vysokých škol větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. O podporu se mohou ucházet studenti z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to např. v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod.

17. 6. 2023

MŠMT

Nadace Experientia podpoří další talentované vědkyně a vědce. Stipendium na roční zahraniční stáž pro rok 2023 získává Karolína Vaňková z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Dominik Madea z Masarykovy univerzity v Brně. Novým držitelem tříletého start-up grantu Nadace Experientia se stává Ondřej Kováč aktuálně působící na Innsbruck University.

15. 6. 2023

Nadace Experientia

Dne 14. června 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Termín pro příjem návrhů projektů potrvá do 12. září 2023.

12. 6. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první veřejnou soutěž na vědecké projekty, kterým v rámci Programu ZEMĚ II poskytne v příštích letech 1 miliardu korun. Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22 vypsaných výzkumných potřeb. Hlavní oblasti výzkumu se budou zabývat bioekonomikou, smart zemědělstvím nebo globálními změnami v biosféře.

11. 6. 2023

Ministerstvo zemědělství ČR

Plzeňské podnikatelské vouchery podporují spolupráci a konkurenceschopnost podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Cílem programu je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem. Pro firmy jsou vouchery podnětem k navázání kontaktu s výzkumnou organizací nebo rozšíření stávající spolupráce. Žádat o ně mohou firmy od 1. září 2023.

9. 6. 2023

Business Innovation Centre Plzeň

Letošní ročník fotografické soutěže na téma Fyzika v našem každodenním životě je kromě stávajících i bývalých zaměstnanců Fyzikálního ústavu AV ČR zaměřen i na studenty. Každý soutěžící má možnost přihlásit maximálně 5 fotografií. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2023.

7. 6. 2023

Fyzikální ústav AV ČR

České finále mezinárodního projektu Falling Walls proběhne 12. září 2023 v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Cílem mezinárodní soutěže Falling Walls Lab Czech Republic je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů a přijít s úchvatnou myšlenkou - vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry.

5. 6. 2023

Falling Walls Lab

Výzkumný a vývojový institut IMEC hraje jednu z vedoucích rolí v globálním měřítku v inovativních oborech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence, biotechnologie nebo průmysl 4. 0. Nabízí zapojení do svých činností prostřednictvím doktorských studijních programů. Zároveň hledá výzkumné a vývojové pracovníky na specializované pracovní pozice.

3. 6. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Technologická agentura ČR na 1. června 2023 připravuje vyhlášení výzvy v Programu SIGMA, dílčím cíli 4, Mezinárodní spolupráce na podporu projektů oceněných na mezinárodní úrovni.

31. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlašuje dne 24. května 2023 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Lhůta končí 14. července 2023.

29. 5. 2023

MŠMT