facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Dne 10. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Proof of Concept – výzva II. Alokace pro výzvu je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a znalostním organizacím.

15. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Evropská komise oznámila výsledky výzvy Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) pro rok 2023 pro doktorandy. Celkem 128 doktorských programů pro více než 1 900 doktorandů bude financováno částkou 443 milionů eur.

14. 4. 2024

ERA Portal Austria

Dne 11. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Spolupráce – Klastry – výzva II. Alokace pro výzvu, která je určena malým, středním a velkým podnikům a výzkumným organizacím, je stanovena na 500 mil. Kč. 

13. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Začátkem dubna 2024 byly otevřeny přihlášky na akademický rok 2025/2026 do všech níže uvedených programů Fulbrightova stipendia. 

11. 4. 2024

Univerzita Karlova

V březnu 2024 čeští právní a finanční poradci národního kontaktního bodu (NCP) zaktualizovali tři dokumenty s otázkami a odpověďmi od Evropské komise k finančním a právním aspektům programu Horizont Evropa.

10. 4. 2024

Technologické centrum Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 16. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2024 bude udělena v oblasti psychologie.

9. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Upozorňujeme žadatele, že pro žádosti o podporu podané po 15. dubnu 2024 dojde ke změně rozhodovací praxe v případě kontroly formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti Žádosti o podporu, které byly opraveny, avšak nebyly řádně podány.

8. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

4. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dne 27. 3. 2024 byl vydán poslední právní akt z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednalo se o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Přírodní a antropogenní georizika, který realizuje Univerzita Karlova s rozpočtem 499 milionů korun. Celkově bylo z evropských prostředků podpořeno 26 projektů za 12,2 miliardy korun, které v následujících pěti letech posílí excelenci českého výzkumu.

3. 4. 2024

Operační program Jan Amos Komenský

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

2. 4. 2024

Grantová agentura ČR