facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Na podzim 2021 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do první mezinárodní výzvy evropského Partnerství pro biodiverzitu – Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. Evropská partnerství představují nový nástroj unijního programu Horizont Evropa pro oblast mezinárodní spolupráce v kolaborativním výzkumu a společném programování, který nahradí dosavadní nástroj ERA-NET Cofund.

10. 7. 2021

Technologická agentura ČR

Ukončili jste nedávno PhD a chcete si nadále zlepšovat svoje zkušenosti ve vědecko-výzkumné organizaci? Možným řešením je zažádat si o grant, který podporuje mobilitu. Tím pravým projektem pro kariérní růst mladých vědců je Postdoctoral Fellowship jako jedna z tzv. Akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA). MSCA ale nabízí mnohem více a s podporou evropských financí se mohou rozvíjet například i výzkumné instituce.

8. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

V pořadí 12. ročník soutěže IT SPY, jenž má za cíl najít nejlepší diplomové práce v oblasti informačních technologií, proběhne v atmosféře druhého roku s nemocí covid-19. Přestože se toho změnilo hodně, tak poptávka po IT specialistech rozhodně neklesla. Ostatně šlo o obor, kterému se dařilo i v době opakovaných lockdownů.

2. 7. 2021

IT SPY

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásí na podzim 2021 první společnou mezinárodní výzvu v rámci nového připravovaného nástroje unijního programu Horizont Evropa (HE) – Evropská partnerství. Evropská partnerství jsou nástroj, který nahradí dosud využívané nástroje jako ERA-NET Cofund, Společné programové iniciativy (JPIs), Společné technologické iniciativy (JTIs) a další.

30. 6. 2021

Technologická agentura ČR

Dne 22. června 2021 vyhlásila Evropská komise v rámci rámcového programu Horizon Europe nové výzvy v grantovém programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na podporu rozvoje dovedností a kariérního růstu výzkumníků.

29. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Scholars at Risk vyhlašuje za podpory Nadace Andrewa W. Mellona výzvu k podání žádosti o stipendia na výzkum na dálku. Stipendium je určeno výzkumným pracovníkům na počátku kariéry, kteří studují, píší a/nebo vyučují o akademických svobodách a/nebo souvisejících hodnotách vysokoškolského vzdělávání. Uzávěrka přihlášek je 15. 8. 2021.

24. 6. 2021

MŠMT

Evropská komise zveřejnila na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (FTOP, Funding & tender opportunities portal) pracovní programy pro jednotlivé části programu Horizont Evropa na roky 2021-2022.

21. 6. 2021

Technologické centrum AV ČR

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Žádosti bude API přijímat do 30. srpna 2021. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

18. 6. 2021
Granty a dotace
Array
(
)

Celkem 12 talentovaných studentů, kteří chtějí rozvíjet své vzdělání na nejlepších světových univerzitách, letos finančně podpoří nadace Bakala Foundation v rámci stipendijního programu Scholarship.

16. 6. 2021

Bakala Foundation

Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Nově je možné získat na jeden projekt až 100 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 27. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 26. srpna 2021. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

16. 6. 2021

Agentura pro podnikání a inovace