facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, ruší veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAIZ24, bilaterální projekty ČR-stát Izrael. Současně je vyhlašována soutěž nová.

9. 11. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, které jsou výzkumnou obcí bedlivě očekávány. Alokace výzvy byla navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun, což umožní podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených.

8. 11. 2023

MŠMT

Do druhé výzvy projektu Technologická inkubace se přihlásilo 196 startupů. Stejně jako v první výzvě se o podporu mohly hlásit inovativní projekty z oblasti kreativních průmyslů, umělé inteligence, mobility či ekologie a cirkulární ekonomiky. Celkem bude podpořeno až 55 startupů částkou přes 135 mil. Kč.

4. 11. 2023

CzechInvest

Od ledna příštího roku podpoří Grantová agentura České republiky sedmnáct nových projektů JUNIOR STAR. Vysoce výběrová soutěž je určena pro excelentní vědkyně a vědce na začátku kariéry, kteří do České republiky přicházejí ze zahraničí nebo mají významnou zahraniční zkušenost.

4. 11. 2023

Grantová agentura ČR

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje výzvu č. 02_22_011 COFUND CZ na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND, které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 30. října 2024.

3. 11. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu vyhlášené dne 8. února 2023.

2. 11. 2023

Technologická agentura ČR

Akademie věd ČR pokračuje v programu podpory perspektivních vědců a vědkyň mladší a střední generace. Prémii nazvanou Lumina quaeruntur z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové obdrželo pět talentovaných vědeckých osobností. S podporou až čtyři miliony korun za kalendářní rok na dobu maximálně pěti let si založí vlastní vědecký tým.

30. 10. 2023

Akademie věd ČR

Řídicí orgán OP JAK vyhlásil výzvu č. 02_23_029 Teaming-CZ II na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa, která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 5. 1. 2024 ve 14:00:00 hod.

30. 10. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou 2023 pro studenty doktorského studia „Barrande Fellowship Programme".

29. 10. 2023

Francouzský institut v Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 23. října 2023 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni - Výzva LUE232 - v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA.

28. 10. 2023

MŠMT