facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzývá k předkládání návrhů společných česko-rakouských nebo česko-francouzských projektů s dobou řešení 2022–2023.

19. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Předsednictvo GA ČR rozhodlo o financování šedesáti standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Tyto projekty ze všech oblastí základního výzkumu se přidají k dalším téměř 300 již oznámeným projektům. Jejich realizace začne v nejbližších měsících.

19. 3. 2021

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky se dohodla s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF) na financování dalších pěti společných projektů.

18. 3. 2021

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR spolu s korejskou agenturou Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) vás srdečně zvou na informační webinář, který se uskuteční 31. března od 8.30 do 10.00 hodin.

17. 3. 2021

Technologická agentura ČR

V programu Horizont Evropa bude v dubnu 2021 otevřena výzva zaměřená na pandemii onemocnění Covid-19.

17. 3. 2021

Technologické centrum AV ČR

Na začátku letošního roku začal fungovat evropský sedmiletý rámcový program Horizont Evropa. Jak to letos bude s prestižními granty Evropské výzkumné rady (ERC)?

15. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

V březnu otevíráme mezinárodní výzvu M-ERA.NET 3 Call 2021 v rámci ERA-NET Cofund. Tato výzva je již tradičně zaměřena na materiálový výzkum a inovace, nově podpoří i výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu.

15. 3. 2021

TA ČR

Čtvrtou veřejnou soutěž v programu Trend Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyhlásila Technologická agentura České republiky. Realizuje ji v rámci 2. podprogramu TRENDu nazvaného „Nováčci“. Projekty je možné podávat do 28. dubna 2021.

14. 3. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kreativní vouchery pro výzkumné organizace dokáží zlepšit publicitu i spolupráci s průmyslem ve Středočeském kraji. Žádat o ně je možné až do 30. června 2021. Finanční podpora Kreativního voucheru pokrývá 95 % z celkově uznatelných nákladů. Příjemce spolufinancuje 5 %. 

11. 3. 2021

Středočeské inovační centrum

Grantová agentura ČR se rozhodla vzhledem k aktuální situaci kolem pandemie onemocnění COVID-19 prodloužit soutěžní lhůru pro podávání návrhů projektů do 22. dubna 2021.

10. 3. 2021

Grantová agentura ČR