facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých stránkách seznam výzev členských států a přidružených zemí na výzkum v oblasti COVID-19, ve kterých mohou participovat české subjekty.

19. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.

18. 3. 2020

Technologická agentura ČR

Kvůli aktuální situaci kolem koronaviru se Evropská komise rozhodla prodloužit uzávěrku u některých výzev v programu H2020, a to do 14. května 2020.

17. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Jarní uzávěrka pro předkládání návrhů na aktivity v programu COST byla stanovena na 29. dubna 2020. Program COST (European Cooperation in Science and Technology) je mezi českými výzkumníky velmi populární – využívají ho zejménají juniorní vědečtí pracovníci.

16. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 13. května 2020.

15. 3. 2020

Technologická agentura ČR

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze zřídila Fond Dagmar Procházkové na podporu vědeckých projektů akademických pracovníků s mezinárodní zkušeností, u kterých se předpokládá, že spojí svoji profesní kariéru s VŠCHT Praha.

14. 3. 2020

VŠCHT Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-francouzských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2021-2022. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

13. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. února 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), podprogramu 1 Společné výzkumné projekty.

12. 3. 2020

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu Evropské centrum excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost v rámci programu Umělá inteligence pro bezpečnější společnost. Uzávěrka žádostí je 15. 4. 2020.

10. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 8. dubna 2020.

9. 3. 2020

Technologická agentura ČR