facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

5. 5. 2020

Grantová agentura ČR

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jehož cílem je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů vysokoškolských programů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let včetně.

5. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2019. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2020.

4. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.

3. 5. 2020

Technologická agentura ČR

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19, Ministerstvo vnitra vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS).

2. 5. 2020

Ministerstvo vnitra

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

1. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu u Výzvy XII COVID-19 programu podpory Technologie se posouvá na 4. května 2020. Posunut tak bude i termín uzávěrky, a to na 5. června 2020.

29. 4. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky prestižních grantů, o něž mohou žádat úspěšní řešitelé ERC projektů, aby ověřili potenciál výzkumných výsledků v praxi. Částku 150 tisíc eur získalo 55 vědců a jejich týmů. Mezi nimi i Michael J. Bojdys, vědec, který před svým aktuálním působištěm na Humboldtově univerzitě v Berlíně bádal i na Univerzitě Karlově.

28. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Je spuštěn příjem žádostí o podporu z výzvy Positive Energy Districts, která má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu takzvaných positive energy districts. Do výzvy se lze přihlásit až do 24. září 2020.

26. 4. 2020

Technologická agentura ČR

V lednu 2020 se v Praze pod záštitou TA ČR konalo setkání konsorcia M-ERA.NET 2, na kterém se rozhodovalo o podpoře projektů z mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2019, nyní známe výsledky.

24. 4. 2020

Technologická agentura ČR