facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.

23. 6. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

22. 6. 2020

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo VII. Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). K dispozici je 180 milionů korun.

21. 6. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve středu 24. června 2020 se od 16 hodin uskuteční online seminář určený zájemcům o Fulbrightovo stipendium, které poskytuje příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA.

18. 6. 2020

Komise J. W. Fulbrighta

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila předběžný kalendář výzev pro granty ERC na rok 2021, které již budou spadat pod nový rámcový program Horizon Europe. Ten by měl být spuštěn od 1. ledna příštího roku, nyní se čeká na schválení rozpočtu.

17. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky pořádá webinář k realizovaným projektům, který se uskuteční dne 16. června 2020 od 13:00 hodin.

12. 6. 2020

Technologická agentura ČR

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) byl založen již v roce 1971, aby pomáhal poskytovat příležitosti a vytvářel vědecké sítě a tím posílil schopnost Evropy řešit aktuální vědecké, technologické a společenské výzvy. V současné době je členem COST 36 evropských států včetně Česka. Některou z forem podpory doposud využilo asi půl milionu výzkumníků.

9. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásil pilotní výzvu s názvem “EIC Scalator Pilot” s financováním ve výši 1,5 milionu EUR, která má řešit potřeby příjemců s potenciálem stát se světovými lídry v oblasti špičkových technologií.

5. 6. 2020

Technologické centrum AV ČR

Prvního června byl vyhlášen druhý ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí. Přihlásit se je možné až do 30. září 2020. Portál Vědavýzkum.cz je letos mediálním partnerem soutěže.

5. 6. 2020

UJEP

Technologická agentura ČR a Ministerstvo obrany společně připravují nový program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro obranný průmysl.

4. 6. 2020

Technologická agentura ČR