facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci podpory inovativnosti a konkurenceschopnosti malých a středních českých podniků vyhlásilo výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, která jim umožní získat zpět 75 % vynaložených prostředků na zajištění ochrany průmyslovými právy.

3. 2. 2023

PatentEnter, s.r.o.

Na konci ledna 2023 byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy I aktivity Partnerství znalostního transferu. Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

3. 2. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, která byla vyhlášena dne 15. června 2022 v rámci komponenty 5.2 „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe“ Národního plánu obnovy. Podpořené projekty tak budou financovány z prostředků Evropské unie.

2. 2. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 1. června 2022.

31. 1. 2023

Technologická agentura ČR

Během prosince roku 2022 proběhl v rámci Společné česko-německé výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-německé výzkumné spolupráce s dobou řešení 2023–2024. Komise navrhla k podpoře celkem 6 projektů.

28. 1. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila udělení podpory 90 novým návrhům projektů v programu ERC Proof of Concept. V aktuální soutěži podle výsledků neuspěly žádné projekty z Česka.

27. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu inovací. Celkem je v nich k dispozici 350 milionů korun.

26. 1. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Soutěž Ma thèse en 180 secondes umožňuje francouzsky mluvícím studentům doktorského studia hovořit o své výzkumné práci s neodborným publikem a naučit se vysvětlit složité téma jednoduchými slovy. Zájemci se mohou hlásit do 19. 2. 2023.

25. 1. 2023

Francouzský institut v Praze

Kancelář CZELO otevírá výzvu k  přihlašovaní se na krátkodobé pracovní stáže v  Bruselu. Nabízené stáže jsou určeny primárně pro projektové manažery či jiné zaměstnance univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem dozvědět se více o Evropském výzkumném prostoru a mají zájem o zapojení jejich instituce do programu Horizont Evropa či jiných komunitárních programů.

23. 1. 2023

Dům zahraniční spolupráce

Dne 17. ledna 2023 byla otevřena výzva institucionalizovaného partnerství Clean Hydrogen (Čistý vodík), která má uzávěrku 18. dubna 2023.

22. 1. 2023

Technologické centrum Praha