facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky první veřejné soutěže v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, , která byla vyhlášena dne 13. 11. 2019.

30. 5. 2020

MPO

Technologická agentura ČR informuje o novém termínu vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “NCK”), jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 16. prosince 2020.

29. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Université libre de Bruxelles (ULB) vyhlásila již třetí výzvu k podání žádosti do mezinárodního programu IF@ULB určeného pro postdoky ze všech oblastí výzkumu.

28. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice.

27. 5. 2020

MŠMT

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška. Letošní jubilejní 25. ročník nese podtitul Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

26. 5. 2020

Univerzita Karlova

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) se letos uskuteční dne 23. září 2020. Registrace bude spuštěna v srpnu.

25. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Do konce června je možné podávat návrhy na společné česko-francouzské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2021-2022. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

25. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0 na využívání moderních technologií pro zvládnutí následků koronaviru. Aby byla Česká republika připravena na případnou druhou vlnu pandemie, mají být podpořeny především projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na malé a střední podniky.

24. 5. 2020

MPO

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

23. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Je vyhlášeno jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund: Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN. Přihlašovat se je možné do 30. června 2020.

22. 5. 2020

UNDP