facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo k 4. srpnu 2022 novou výzvu, která má za cíl prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce. Žadatelem mohou být i vysoké školy a výzkumné organizace.

22. 8. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V Praze se 11. října 2022 už pošesté uskuteční velkolepé evropské finále celosvětové startupové soutěže – nově pod hlavičkou Disraptors Summitu (dřívější Startup World Cup & Summit). Princip soutěže zůstává podobný jako v minulých ročnících: kontinentálnímu finále bude předcházet regionální kolo pro startupy z regionu V4.

20. 8. 2022

Disraptors Summit

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

18. 8. 2022

Nadační fond IOCB Tech

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvy pro rok 2022.

17. 8. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologické centrum AV ČR vyhlásilo novou výzvu ESA Spark Funding na podporu aplikace kosmických technologií. Zájemci se mohou hlásit do 17. října 2022.

11. 8. 2022

Technologické centrum AV ČR

Do 31. srpna 2022 se mohou české startupy hlásit do letošního ročníku Technology Fast 50, který pořádá společnost Deloitte a jehož partnerem je již tradičně CzechInvest. Program každoročně sestavuje žebříček inovativních a rychle rostoucích společností v regionu střední a východní Evropy. Minulý ročník byl pro české startupy obzvláště úspěšný, do výběru se jich dostalo hned devatenáct.

9. 8. 2022

CzechInvest

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) otevírá novou výzvu na podporu projektů z Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které nezískaly podporu v rámci Horizont 2020 a Horizont Evropa. Žadatelé o podporu mohou podávat žádosti do 31. listopadu 2022.

4. 8. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řídicí orgán OP JAK vyhlásil ve středu 27. 7. 2022 výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace. Do výzvy je možné se hlásit až do července příštího roku nebo do vyčerpání alokace.

1. 8. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovu

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Uspělo sedm návrhů projektů.

30. 7. 2022

Technologická agentura ČR

Evropská komise spustila novou soutěž s názvem Cena EU pro šampiony v genderové rovnosti, ve které ocení výzkumné a akademické instituce dosáhující výrazných výsledků na poli implementování genderových politik. Příjem přihlášek je otevřený až do 13. října 2022.

27. 7. 2022

Vědavýzkum.cz