facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Na základě podepsaného Memoranda o porozumění vyhlašují zúčastněné státy výzvu k předkládání návrhů projektů ve formátu V4+Korejská republika. Den podání návrhu je nejpozději 12. května 2023.

8. 4. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. dubna 2023 desátou veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři”.

7. 4. 2023

Technologická agentura ČR

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno ve spolupráci s inovační agenturou JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27. března do 5. května 2023 do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

6. 4. 2023

JIC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI s dobou řešení 2024-2025. Uzávěrka je 16. května 2023.

31. 3. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, vyhlášené dne 30. června 2022.

31. 3. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+.

30. 3. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 15. 3. 2023 druhou veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

29. 3. 2023

Ministerstvo vnitra

Jaro 2023 přineslo nové výzvy v programech EUREKA. Dne 10. února vyhlásilo MŠMT 4. výzvu v rámci Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy v INTER-EUREKA. Při této příležitosti uspořádalo Technologické centrum Praha a MŠMT informační den, kde byly výše uvedené výzvy blíže představeny.

27. 3. 2023

Technologické centrum Praha

Grantová agentura ČR (GA ČR) ve spolupráci s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) podpoří osm nových projektů českých a německých vědců a vědkyň. Všechny projekty budou trvat tři roky a začnou se řešit ještě v letošním roce.

21. 3. 2023

Grantová agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 12. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru. 

20. 3. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR