facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Teaming-CZ II: Výzva na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence

30. 10. 2023
Teaming-CZ II: Výzva na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence

Řídicí orgán OP JAK vyhlásil výzvu č. 02_23_029 Teaming-CZ II na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa, která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 5. 1. 2024 ve 14:00:00 hod.

Cílem výzvy Teaming-CZ II je posílit doplňkovost mezi fondy EU a programem Horizont Evropa a přispět k rozvoji zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu. Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa ((HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), dále jen „Teaming for Excellence (HE)“), která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.

Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kap. 5.3 PpŽP – specifická část:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):

  • veřejné vysoké školy;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, spolek aj.).

Více informací a dokumenty ke stažení jsou zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR