facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Michal Holčapek z Univerzity Pardubice získal cenu Rudolfa Lukeše

13. 10. 2023
Michal Holčapek z Univerzity Pardubice získal cenu Rudolfa Lukeše

Chemik Michal Holčapek z Univerzity Pardubice získal letošní Cenu Rudolfa Lukeše. Prestižní ocenění uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia. Michal Holčapek cenu obdrží za významný přínos v oboru hmotnostní spektrometrie. Právě ta je klíčovou metodou pro analýzu lipidů z krve, kterou Holčapkův tým využil pro včasnou detekci některých typů rakoviny.

Obr.  1 Vědec Univerzity Pardubice Michal Holčapek získal cenu Rudolfa Lukeše autorka B. Mráčková Nadace Experientia

Vítěze ceny vybrala nezávislá mezinárodní komise složená z excelentních světových chemiků. „Udělení Ceny Rudolfa Lukeše si velmi vážím. Ukazuje se, že výzkum v oblasti lipidomiky má širší přesah i do dalších oborů,” říká čerstvý laureát Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Lipidy jsou přítomny v každé buňce našeho těla. Mají spoustu důležitých funkcí: tvoří zásoby energie, jsou hlavními stavebními komponenty buněčných membrán a mají také signální funkci. Tento velký rozsah různých úloh lipidů se odráží v obrovské rozmanitosti jejich struktur. Předpokládá se, že v přírodě existuje více než sto tisíc různých molekul lipidů. To ovšem přináší potíže s jejich analytickou charakterizací.

Výzkumná skupina Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice patří v lipidomické analýze mezi průkopníky. „Vypracovali jsme řadu inovativních metod pro kvantitativní analýzu lipidů, jejichž kombinací se dá dosáhnout komplexní charakterizace lipidomu. Naše metody jsme použili pro analýzu vzorků krve a tkání u pacientů s různými typy karcinomů. Největší soubor a také nejlepší výsledky máme zatím pro karcinom slinivky břišní,” říká Michal Holčapek a dodává: „Již dnes dokážeme připravit statistické modely, kterými lze rozlišit pacienty s rakovinou slinivky nebo jinými typy nádorových onemocnění od zdravých kontrol. V brzké době začne klinické ověření metodiky pro účely včasné detekce rakoviny slinivky s cílem zavést národní screening pro rizikové osoby.“

Michal Holčapek získal doktorát na Katedře analytické chemie Univerzity Pardubice. Absolvoval několik odborných stáží ve Francii, USA a Norsku. Dnes je vedoucím skupiny hmotnostní spektrometrie na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Je členem edičních rad časopisů Analytical and Bioanalytical Chemistry a Lipids a také viceprezidentem světové organizace International Lipidomics Society. Více informací na webu Univerzity Pardubice.

 

Zdroj: Univerzita Pardubice