facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výzvy k podání návrhů projektů v podprogramu INTER-EUREKA

28. 10. 2023
Vyhlášení výzvy k podání návrhů projektů v podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 23. října 2023 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni - Výzva LUE232 - v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA.

Záměrem Výzvy LUE232 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUE232 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho zahraničním partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 6. prosince 2023. Hodnoticí lhůta potrvá od 7. prosince 2023 do 31. května 2024. Výsledky LUE232 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR