facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výzev GLOBALSTARS BRAZIL a GLOBALSTARS JAPAN

27. 10. 2023
Vyhlášení výzev GLOBALSTARS BRAZIL a GLOBALSTARS JAPAN

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 23. října 2023 dvě výzvy k podávání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA: GLOBALSTARS JAPAN a GLOBALSTARS BRAZIL. Lhůta pro podávání návrhů projektů je od 24. října 2023 do 31. ledna 2024.

Záměrem Výzev GLOBALSTARS BRAZIL (dále LUEBR23) a GLOBALSTARS JAPAN (dále LUEJP23) je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzvy jsou cíleny na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvami bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s brazilským/ japonským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy). Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho brazilským / japonským partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 2. dubna 2024.

Hodnoticí lhůta u Výzvy LUEBR23 potrvá od 3.dubna 2024 do 31. srpna 2024, u Výzvy LUEJP23 od 1. února 2024 do 31. května 2024.

Více informací a příslušné dokumenty k Výzvě LUEBR23 naleznete zde.

Více informací a příslušné dokumenty k Výzvě LUEJP23 naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR