facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA, DC1: Oznámení předběžných parametrů 6. veřejné soutěže

25. 10. 2023
Program SIGMA, DC1: Oznámení předběžných parametrů 6. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 6. veřejné soutěže v Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+. Vyhlášení této veřejné soutěže je plánováno na 17. 1. 2024.

Jedná se o veřejnou soutěž navazující na 3. veřejnou soutěž programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+, která je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního hodnocení projektů pro synergické účely. Díky obdržení certifikace EK pro schéma navazující na program GAMA 2 v programu SIGMA se budou moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do 2. kola EIC Accelerátoru. Podpořeným projektům v této VS budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

Předběžné parametry 6. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ naleznete zde.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR