facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Výzkumný a vývojový institut IMEC hraje jednu z vedoucích rolí v globálním měřítku v inovativních oborech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence, biotechnologie nebo průmysl 4. 0. Nabízí zapojení do svých činností prostřednictvím doktorských studijních programů. Zároveň hledá výzkumné a vývojové pracovníky na specializované pracovní pozice.

3. 6. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Technologická agentura ČR na 1. června 2023 připravuje vyhlášení výzvy v Programu SIGMA, dílčím cíli 4, Mezinárodní spolupráce na podporu projektů oceněných na mezinárodní úrovni.

31. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlašuje dne 24. května 2023 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Lhůta končí 14. července 2023.

29. 5. 2023

MŠMT

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky osmé veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. října 2022. Uchazeči podali do veřejné soutěže 28 návrhů projektů, z nichž 23 postoupilo do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 14 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 50 %.

28. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Soutěžní lhůta začíná dnem 18. května 2023 v 9:00 a končí dnem 19. července 2023. 

22. 5. 2023

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS24, bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké. Lhůta pro podání žádosti končí 30. června 2023.

20. 5. 2023

MŠMT

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030. Období, ve kterém je možné podávat žádosti, končí 29. června 2023.

19. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Učená společnost České republiky ocenila 15. května 2023 u příležitosti XXIX. valného shromáždění vybrané vědce Medailí Učené společnosti České republiky. Medaili letos obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

16. 5. 2023

Učená společnost České republiky

Evropské partnerství Driving Urban Transitions (DUT) vyhlásilo výzvu Urban Doers Grant, která cílí na podporu městských iniciativ a jejich propojení s výzkumem a inovacemi. Cílem je propojit zkušenosti a znalosti městských iniciativ napříč Evropou, aby jejich nápady mohly fungovat v městských oblastech.

11. 5. 2023

Technologická agentura ČR

CzechInvest dne 4. května 2023 zveřejnil informace k druhé výzvě úspěšného projektu Technologická inkubace. Příjem žádostí je naplánován od 18. května do 18. června 2023. Do druhé výzvy, ve které je připraveno celkem 106 mil. korun, se mohou hlásit start-upy z oblasti mobility, kreativních průmyslů, cirkulární ekonomiky a umělé inteligence.

10. 5. 2023

CzechInvest