facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí s názvem Prostředí pro život.

30. 6. 2022

Technologická agentura ČR

Předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátů a kandidátek na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022.

17. 6. 2022

RVVI

Dne 15. června vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, čtvrtou veřejnou soutěž na podporu zavádění inovací v malých a středních podnicích v rámci celé ČR.

17. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výhodný dotační program určený pro malé a střední firmy, jehož smyslem je usnadňovat rozvoj, využití a registraci duševního vlastnictví ve firmách, pokračuje do konce roku 2022. Jedná se o program „Ideas Powered for Business SME Fund“ Evropské komise, který je v ČR administrován Úřadem průmyslového vlastnictví.

12. 6. 2022

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzumu, vývoji a inovacích LUAUS23 pro bilaterální projekty České republiky se Spojenými státy americkými v rámci programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION.

11. 6. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci budou mít možnost požádat o dotaci ve výši až 200 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Hlásit se o podnikatelské vouchery mohou firmy od 1. do 30. září 2022

10. 6. 2022

BIC Plzeň

Rámcový program Evropské unie na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizont 2020, respektive jeho nástupce Horizont Evropa, podporuje řadu projektů, které dále nabízejí své technologie a služby uchazečům vně samotného projektového konsorcia. Ty představují zajímavé inovační a vývojové příležitosti pro české firmy.

8. 6. 2022

AMIRES

Lush Prize je globální fond, který podporuje iniciativy, které usilují o ukončení testování na zvířatech. Ceny jsou rozdávány v šesti kategoriích, jednou z nich je cena pro mladé vědce. Nominace se uzavírají v pátek 17. června 2022.

7. 6. 2022

Lush Prize

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1. června 2022 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Hlásit se je možné do 27. července 2022.

3. 6. 2022

Technologická agentura ČR

Soutěž Czech Envi Thesis hledá nejlepšího studenta či studentku, kteří se zabývají tématem ochrany životního prostředí. Již čtvrtý ročník soutěže vybírá nejtalentovanější studenty, kteří se anagažují za ochranu přírody napříč vysokými školami v České republice.

31. 5. 2022

Czech Envi Thesis