facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2 (Začínající výzkumníci/nice)

5. 12. 2023
Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2 (Začínající výzkumníci/nice)

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, Začínající výzkumníci / výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 7. 2. 2024.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC2 je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. V projektech naplňujících tento dílčí cíl jsou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které vedou k vyrovnávání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu.

Tato veřejná soutěž bude oproti 2. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC2 tematicky zaměřena. Tematické zaměření této veřejné soutěže TA ČR zveřejnění na webových stránkách.

Předběžné parametry 7. veřejné soutěže programu SIGMA – DC2 naleznete zde.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

 

Zdroj: TA ČR