facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Učená společnost vyhlašuje ceny pro vysokoškolské studenty a doktorandy

4. 12. 2023
Učená společnost vyhlašuje ceny pro vysokoškolské studenty a doktorandy

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti, jež jsou v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia. Ceny jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články atp.). Hodnoticími kritérii jsou u všech cen především originalita a přínos studenta k předkládané výzkumné práci.

Ceny Učené společnosti jsou spojeny s finanční odměnou v řádu desítek tisíc korun. 

Cena Učené společnosti České republiky pro vysokoškolské studenty

Cena je určena pro vysokoškolské studenty bakalářského i magisterského stupně v oborech spadajících pod tyto sekce Učené společnosti: I. sekci věd matematicko-fyzikálních, III. sekci věd biologicko-medicínských a IV. sekci věd společenských a humanitních. Pro chemické obory je určena cena Via Chimica (viz níže).

Do soutěže o Cenu se může do 31. ledna 2024 přihlásit se svou originální prací každý, kdo při podání přihlášky studuje na české vysoké škole v řádném bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student může podat maximálně jednu přihlášku ročně.

Detailní podmínky a způsob podání přihlášky najdete ve statutu Ceny.

Cena Učené společnosti ČR a Nadace Experientia za chemii pro vysokoškolské studenty

Cena je určena pro vysokoškolské studenty bakalářského i magisterského stupně. 

Do soutěže o Cenu se může do 15. února 2024 přihlásit student se svojí originální prací v oboru chemie. Ve chvíli, kdy aplikant podává přihlášku, musí být studentem české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student může podat maximálně jednu přihlášku.

Detailní podmínky a způsob podání přihlášky najdete v pravidlech Ceny.

Cena Jiřiny Michlové udělované Učenou společností České republiky studentům doktorských studijních programů

Cena je určena pro studenty v doktorském studijním programu. 

Do soutěže o Cenu se může do 31. ledna 2024 přihlásit se svou originální prací každý, kdo při podání přihlášky studuje na české vysoké škole v doktorském studijním programu nebo ho před nejvýše jedním rokem absolvoval. Každý může podat maximálně jednu přihlášku ročně.

Detailní podmínky a způsob podání přihlášky najdete ve statutu Ceny.

 

Zdroj: Učená společnost ČR