facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže

2. 12. 2023
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 17. 5. 2023. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 29 návrhů projektů a 24 návrhů projektů postoupilo přes formální kontrolu do hodnocení.

Aby mohlo dojít k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, musí být návrh projektu podpořen jak na české straně, tak na straně zahraniční partnerské organizace (viz zadávací dokumentace). Z tohoto důvodu jsou výsledky veřejné soutěže zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně aktualizována na základě informací od zahraničních organizací. Pořadí návrhů projektů je v tabulce uvedeno dle hodnocení na české straně.

Průběžně aktualizované výsledky 5. veřejné soutěže programu DELTA 2 jsou k náhledu zde.

K dispozici je podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory zde. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). K dispozici je video návod zde, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Další informace pro uchazeče o podporu jsou zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR