facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5

9. 12. 2023
Program SIGMA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. prosince 2023 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC5 je zaměřena na dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI a společnosti, a to konkrétně na ty oblasti celospolečenských potřeb, které není možné řešit v rámci krátkodobých projektů a zároveň vyžadují interdisciplinární přístup. Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata.

Při podání návrhu projektu v ISTA uchazeči zvolí jedno výzkumné téma, které jejich návrh projektu bude zcela naplňovat. V každém tématu bude podpořen jeden projekt. Konečný počet témat se může změnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.

Výzkumná témata:

  • Veřejné zdraví a poskytování zdravotní a sociální péče;
  • Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost;
  • Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení;
  • „EcoVision“ – dosažení klimatické neutrality, dostupnosti a úspor energie.

Každý návrh projektu musí obsahovat ve svém jádru (tj. v teoretických východiscích, metodologii a způsobu aplikace výsledků do praxe) prvky společenských věd, případně humanitních nebo uměleckých věd (SHUV).

Soutěžní lhůta začala dnem 7. prosince 2023 a končí dnem 7. února 2024.

Více informací, dokumenty  a příručky ke stažení zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR