facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva Mobility Česko – Německo s dobou řešení 2025–2026

16. 4. 2024
Výzva Mobility Česko – Německo s dobou řešení 2025–2026

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J25DE“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2025–2026.

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel MŠMT v programu: aktivita Mobility – 8J a Spolková republika Německo – poskytovatel Deutscher Akademischer Austauschdienst (dále jen „DAAD“) v programu: DAAD – Programme der Projektförderung, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990 o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2025–2026.

Výzva 8J25DE je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J25DE v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na německé straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Německu, a to podle pravidel německého poskytovatele.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J25DE končí dne 10. června 2024.

Výzva 8J25DE, soubor typu pdf, (220,84 kB)

Příloha I. Výzvy 8J25DE Formulář ŽÁDOSTI, soubor typu docx, (93,26 kB)

Výzva německého partnera je publikována zde: Förderprogramme finden - DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR