facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výzvy II v aktivitě Proof of Concept

15. 4. 2024
Vyhlášení výzvy II v aktivitě Proof of Concept

Dne 10. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Proof of Concept – výzva II. Alokace pro výzvu je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a znalostním organizacím.

Cílem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií. Žádosti se budou přijímat od 24. dubna do 10. září 2024.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Aktivita A: aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu / technologie / služby na trh. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 1 mil. Kč a maximálně 10 mil. Kč.
  • Aktivita B: aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 1 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace