facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k předkládání návrhů na Cenu Františka Běhounka v roce 2024

22. 4. 2024
Výzva k předkládání návrhů na Cenu Františka Běhounka v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 13. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje níže uvedené podmínky:

  • Působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
  • Vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
  • Může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje ,in memoriam´.

Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250 000 Kč.

Jak předložit návrh:

Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie. Více informací a nominační formuláře naleznete zde. 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy