facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k předkládání návrhů do programu ERC Advanced Grants

3. 6. 2024
Výzva k předkládání návrhů do programu ERC Advanced Grants

ERC Advanced Grants jsou navrženy tak, aby podporovaly vynikající hlavní řešitele ve fázi kariéry, ve které jsou již zavedenými vedoucími výzkumu s uznávanými výsledky. Advanced Grants mohou být uděleny až do maximální výše 2 500 000 eur na období 5 let. Termín uzávěrky je 29. srpna 2024.

V návrhu však lze požadovat až dalších 1 000 000 eur na pokrytí a) způsobilých „počátečních“ nákladů pro hlavní řešitele, kteří se v důsledku obdržení grantu ERC stěhují do EU nebo přidružené země odjinud, a / nebo b) nákup hlavního vybavení a / nebo c) přístup k velkým zařízením a / nebo d) další velké náklady na experimentální a terénní práci, s výjimkou osobních nákladů. (Vzhledem k tomu, že jakékoli dodatečné financování má pokrýt velké jednorázové náklady, nepodléhá pro rata temporis snížení u projektů kratšího trvání. Veškeré požadované finanční prostředky se posuzují během hodnocení).

Více informací naleznete zde.  

 

Zdroj: Evropská komise