facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cena Milady Paulové 2024

9. 4. 2024
Cena Milady Paulové 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 16. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2024 bude udělena v oblasti psychologie.

Milada PaulovaProstřednictvím Ceny Milady Paulové, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), MŠMT oceňuje vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. Cena Milady Paulové si každý rok klade za cíl upozorňovat na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech.

Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové 2024 je podpořit působení žen v oblasti psychologie v českém výzkumném prostředí. MŠMT ocení celoživotní přínos žen tomuto oboru ve snaze přispět ke zviditelnění těch, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Psychologie je věda o psychice (prožívání, chování, vědomí, nevědomí) člověka. Psychika se v průběhu života mění, ovlivňuje ji prostředí, ve kterém člověk žije, výchova a vzdělání, projevuje se ve všech činnostech, které člověk vykonává, v reakcích na různé situace. Psychologie tak zkoumá duševní jevy, jejich vznik, důvody, příčiny, determinanty, a to ve snaze porozumět chování, jednání a prožívání lidí, rovněž je předvídat a formulovat. Zabývá se výzkumem od mezilidských vztahů, přes možnosti učení a osobnostní vlastnosti, až po biologické pozadí lidského myšlení a mentální procesy. Psychologie má interdisciplinární povahu, podle předmětu zkoumání se dělí na dílčí obory a směry, je vědou teoretickou i aplikovanou. V posledních letech se ukázala zvyšující se potřeba tohoto vědního oboru, a to v souvislosti nejen s pandemickými a geopolitickými událostmi v celosvětovém měřítku, ale rovněž se zcela šokujícími, tragickými a traumatizujícími událostmi v českém prostředí. Souvztažnost psychologie s dalšími disciplínami, zejména v oblasti medicíny a vzdělávání, tak ukazují na důležitost výzkumu v této oblasti.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Jak nominovat:

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do pondělí 15. července 2024.

Vyhlášení CMP 2024.pdf

Pravidla CMP 2024.pdf

Statut CMP 2024.pdf

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy