facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva – bilaterální projekty Mobility Česko – Francie

4. 4. 2024
Výzva – bilaterální projekty Mobility Česko – Francie

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J25FR“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2025–2026.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel MŠMT, v programu: aktivita Mobility 8J a Francie – poskytovatel Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí (MEAE) a Ministerstvo vysokého školství, výzkumu a inovací (MESRI), v programu: v programu: PHC BARRANDE, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci podepsané v Praze dne 29. června 1965 o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2025–2026.

Výzva 8J25FR je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J25FR v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na francouzské straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu ve Francii, a to podle pravidel francouzského poskytovatele.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J25FR končí dne 30. května 2024.

VÝZVA_ 8J25FR_Mobility 2025-2026.pdf

Příloha I. Výzvy 8J25FR_Formulář ŽÁDOSTI.docx

Výzva francouzského partnera je publikována zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR