facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP JAK Špičkový výzkum: Všechna rozhodnutí vydána

3. 4. 2024
OP JAK Špičkový výzkum: Všechna rozhodnutí vydána

Dne 27. 3. 2024 byl vydán poslední právní akt z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednalo se o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Přírodní a antropogenní georizika, který realizuje Univerzita Karlova s rozpočtem 499 milionů korun. Celkově bylo z evropských prostředků podpořeno 26 projektů za 12,2 miliardy korun, které v následujících pěti letech posílí excelenci českého výzkumu.

Z 26 úspěšných projektů jich 14 získaly ústavy Akademie věd ČR, další podpořené projekty vedle Univerzity Karlovy získaly i Masarykův onkologický ústav, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, VŠB – Technická univerzita Ostrava, České vysoké učení technické v Praze, Ostravská univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Masarykova univerzita. Projekty jsou realizovány v partnerstvích napříč výzkumnými organizacemi v České republice.

„Díky specifickému nastavení je prostřednictvím projektů podpořena kooperace namísto konkurence výzkumných týmů a pracovišť, jedné, celorepublikové excelence oproti několikeré, místní průměrnosti a témata, v nichž svou špičkovost identifikovaly samy výzkumné organizace a byla potvrzena zahraničními hodnotiteli,“ dodal ke konceptu výzvy Václav Velčovský, vrchní ředitel Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF.

Ve výzvě uspěly výzkumné projekty, které vynikají svou unikátností i rozmanitostí, mají potenciál dosáhnout minimálně evropské špičky a řeší významné výzvy současného světa. Jde o projekty ze všech výzkumných oblastí, kupř.: výzkum nových materiálů uplatnitelných v kvantových počítačích, medicíně nebo bezemisních technologiích pod vedením Západočeské univerzity v Plzni, strojní inženýrství inspirované přírodou řeší Vysoké učení technické v Brně a s excelentním výzkumem v regenerativní medicíně zaměřeným na obnovu poškozených tkání uspěl Ústav experimentální medicíny AV ČR. Posun hranic nanotechnologií v energetice i medicíně pro zlepšení kvality života řeší vědci v projektu Univerzity Palackého v Olomouci a s novou energetikou, robotizací a s ní související automatizací průmyslu přichází VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vědci a vědkyně z Univerzity Karlovy povedou projekt věnující se celosvětovým konfliktům a posilování odolnosti nebo novým technologiím pro translační výzkum ve farmacii. Přehled všech podpořených projektů je k dispozici zde.

Informace k výzvě Špičkový výzkum jsou pravidelně zveřejňovány na webu OP JAK v sekci Výzvy včetně všech vydaných aktualit.

 

Zdroj: Operační program Jan Amos Komenský


Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.