facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

5. výzva v programu EUROSTARS-3 byla vyhlášena

8. 2. 2024
5. výzva v programu EUROSTARS-3 byla vyhlášena

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu EUROSTARS-3 na realizaci projektů s dobou řešení 2024-2026.

Výzva 7D232 je určena výhradně k poskytnutí dotace projektům, které uspěly v mezinárodním hodnocení programu EUROSTARS-3 (5. výzva) a byly ze strany programu navrženy k financování.

Oprávněným žadatelem ve Výzvě 7D232 tedy mohou být malé a střední podniky (výzkumné organizace jen v roli dalšího projektového partnera), které podaly projekt do 5. výzvy programu Eurostars-3 a uspěly v mezinárodním hodnocení.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v českém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 8. března 2024.

Úplný text Výzvy 7D232 a potřebné kontakty naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR