facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

180 výzkumníků v robotice spojí síly v projektu ROBOPROX

12. 2. 2024
180 výzkumníků v robotice spojí síly v projektu ROBOPROX

Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 mil. Kč byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky.

ROBOPROX

„Naší hlavní motivací jsou rostoucí nároky českého i evropského průmyslu na flexibilitu, která je nezbytná, aby firmy uměly reagovat na měnící se i individuální požadavky zákazníků a zároveň dokázaly plně respektovat rostoucí environmentální omezení,“ přibližuje Zdeněk Hanzálek z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který je hlavním řešitelem projektu ROBOPROX, a shrnuje: „Ambicí je pomoci české a evropské ekonomice přejít na flexibilní, ekologickou a konkurenceschopnou výrobu.“

Do projektu ROBOPROX se zapojí až 180 špičkových odborníků. Otevírají se desítky nových doktorandských a postgraduálních pozic a unikátní příležitosti pro talentované vědce a vědkyně z ČR i ze zahraničí.

Projekt byl připraven ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně (VUT), Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO). CIIRC ČVUT celý projekt ROBOPROX, který potrvá až do poloviny roku 2028, koordinuje.

Nábor nových kapacit je již zahájen a bude probíhat následujících několik měsíců. K dalšímu posílení mezinárodních vztahů přispívají vedoucí výzkumníci, kteří mají silné vazby na špičkové zahraniční instituce a renomované univerzity jako jsou LAAS-CNRS Toulouse, TU Delft, DFKI Saarbrücken, University of Southampton, University of Birmingham a další.

ROBOPROX se zaměří na využití algoritmů a optimalizačních metod v oblasti plánování výroby a logistiky, energetické efektivity, flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce robotů s lidmi v omezeném pracovním prostoru a využití dronů. Dále se zaměří na interdisciplinární výzkum na pomezí optimalizace, teorie systémů, a materiálového inženýrství pro návrh, simulaci a výrobu modulárních konstrukcí a povrchové inženýrství.

Řada oblastí, na které bude mít ROBOPROX dopad, je široká a sahá od základního až po aplikovaný výzkum. Výzkumné aktivity jsou rozdělené do dvou hlavních směrů: oblast řízení a optimalizace systémů, materiálů a výroby a oblast robotiky a výpočetních metod pro výrobu.

„Na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se prioritně věnujeme výzkumu a vývoji speciálních robotických pracovišť, od kterých dali běžní robotičtí integrátoři takzvaně ruce pryč. Díky naší více než desetileté odborné expertíze v řízení pohybu víceosých zařízení, optimalizaci návrhu struktury robotů a jejich kinematických a dynamických vlastností jsme schopni velmi pružně reagovat na speciální potřeby našich průmyslových partnerů,” říká Martin Švejda, výzkumný pracovník plzeňského centra NTIS.

Očekává se více než 300 vědeckých publikací, z toho 190 v nejlepších světových časopisech v daném oboru. Záměrem projektu je transformovat tyto špičkové výsledky do podoby konkrétních prototypů, SW, patentů a vytvořit základ pro národní a mezinárodní projekty zaměřené na konkrétní aplikace. Spolupráce bude rozvíjena s řadou průmyslových firem. Mezi partnery, kteří projekt podpořili již při jeho přípravě, jsou například ABB, Škoda Auto, Siemens, Porsche Engineering, Valeo Autoklimatizace, Lasertherm, E. ON Digital Technology, Hofmeister, Packeta, ROTANA nebo startup RoboTwin.

 

Zdroj: ČVUT, ZČU