facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ucházejte se se svými projekty o Cenu ministra zemědělství

9. 2. 2024
Ucházejte se se svými projekty o Cenu ministra zemědělství

Ministerstvo zemědělství přijímá projekty, které se budou ucházet o Ceny ministra zemědělství. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích, a to Cena pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.

Soutěžit lze s výzkumnými projekty například z oblastí ochrany půdy před erozí, šlechtěním nových odrůd, které se lépe přizpůsobí měnícím se klimatickým podmínkám, nebo inovací v produkci potravin. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství v létě na agrosalonu Země živitelka. 

„Ceny ministra zemědělství udělujeme každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému Ministerstvem zemědělství. Naší snahou je, podpořit aktivity, které mají významný praktický přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Přihlášený projekt se může týkat například podpory zdraví hospodářských zvířat s využitím inovativních technologií, smart nástrojů pro řízení závlahových systémů, prvků polní autonomie nebo hospodaření s organickou hmotou v orné půdě, nových postupů šlechtění tradičních odrůd rostlin, druhové přeměny lesů odolnějších na změny klimatu a nových technologií při výrobě tradičních potravin. Projekty mohou být také zaměřeny na rozvoj strategií k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb.

Do soutěže, kterou Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd se přihlášky přijímají do 1. března 2024. Vítězové budou vyhlášeni 22. srpna na výstavě Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství.

Odměna za první místo je 100 tisíc korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun. Soutěž je určena pro badatele mladší 35 let. Zúčastnit se mohou mladé vědkyně a vědci a autorka nebo autor výsledku výzkumu a experimentálního vývoje. Předložené návrhy jsou hodnoceny zejména s ohledem na originalitu výsledku, uplatnitelnost a aktuálnost řešeného tématu. Z důvodu sladění rodinného a pracovního života se vědkyním/vědcům prodlužuje stanovená hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené.

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství (více informací zde).

 

Autor: Vojtěch Bílý

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR