facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Sběr dat do RIV pro MPO

9. 2. 2024
Sběr dat do RIV pro MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovuje příjemcům podpory na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) termíny pro předávání dat o výsledcích do 22. 4. 2024 pro výsledky výzkumných organizací a do 28. 6. 2024 pro výsledky ostatních příjemců podpory.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 a podle § 31, odst. 1, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, je podpora poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací, včetně informací o jejich výsledcích. Příjemci podpory mají povinnost předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále MPO) jako poskytovateli této podpory údaje o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit, jejichž podpora byla ukončena v roce 2023, tedy zejména ukončených projektů v programu The Country for The Future (kód programu FX). MPO stanovuje dva termíny pro předávání dat od předkladatelů (příjemců) nejpozději do 22. 4. 2024 pro výsledky výzkumných organizací (VO), a do 28. 6. 2024 pro výsledky ostatních příjemců podpory (podniky).

Informace se předávají prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále IS VaVaI verze 3.3.0) v informační oblasti RIV (Rejstřík Informací o Výsledcích) na stránce www.isvavai.cz, jehož správcem a provozovatelem je odbor informatiky Úřadu vlády ČR.

Kontaktní osobou ke zpracování dodávek RIV24 u projektů financovaných z programu The Country for the Future a u institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace je Ing. Pavel Knopp, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 71400, tel. +420 224 853 465, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ohledně dodávek dat RIV24 z projektů financovaných z programů ESIF (operační programy OP PIK, OP TAK) se obracejte na odbor strukturálních fondů, který zastupuje Ing. Zuzana Pleštilová, tel.: +420 224 855 242; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Všeobecné podmínky sběru dat do RIV v roce 2024 a další manuály naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu