facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GAČR vyhlásil grantové výzvy

12. 2. 2024
GAČR vyhlásil grantové výzvy

Grantová agentura ČR (GAČR) vyhlásila své obvyklé výzvy pro standardní projekty, mezinárodní projekty, projekty JUNIOR STAR, EXPRO a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING A INCOMING. Všechny tyto výzvy mají uzávěrku podávání žádostí o podporu 3. dubna 2024. 

Výsledky výzev budou vyhlášeny 31. 10. 2024, projekty mají předpokládaný termín zahájení 1. 1. 2025 

Výzvy mají následující výše alokací: 

Standardní projekty: 2,4 mld. Kč

Mezinárodní projekty: 60 mil. Kč 

JUNIOR STAR: 400 mil. Kč

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING: 150 mil. Kč 

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING: 150 mil. Kč 

Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO: 800 mil. Kč 

Oproti loňskému roku se tak výše alokací v některých výzvách změnila. V loňském roce bylo na standardní projekty alokováno 2,55 mld. Kč, tedy o 150 milionů Kč více než letos. Naopak bylo o 300 mil. Kč méně alokováno na výzvu EXPRO, loni šlo pouze o 500 mil. Kč. Výzva JUNIOR STAR měla loni o 100 mil. Kč více, tedy 500 mil. Kč. Výše alokace výzev POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních projektů se nezměnila. Souhrnně  je ve všech těchto výzvách Grantové agentury letos alokováno 3,96 mld. Kč. Loni bylo v těchto výzvách alokováno 3,91 mld Kč. Došlo tedy k nárůstu o 50 mil. Kč, což představuje nárůst o přibližně jedno procento. Průměrná míra inflace za rok 2023 však byla 10,7 %. V porovnání s inflací tak došlo k relativnímu poklesu výše alokací. 

 

Autor: Vědavýzkum (VV)

Zdroje: Anlupa,  IS VaVaI , Český statistický úřad