facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

21. 2. 2024
Výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo k podávání žádostí o podporu z individuálních projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský - Výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. dubna 2024.

Cílem výzvy je podpořit potenciál společenských a humanitních věd, vytvořit základ špičkového výzkumu v těchto vědních oblastech a podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v oblasti společenských a humanitních věd. 

Tematicky jsou projekty vymezeny dle klasifikace FORD kategorie 5 a  6 a zároveň pomocí témat VaVaI v oblasti společenských a humanitních věd v rámci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (dále jen „Národní RIS3 strategie“).

Podpora bude směřovat do projektů orientovaného výzkumu, které mají potenciál podpořit tvorbu výsledků, včetně transdisciplinárních, aplikovatelných v delším časovém horizontu. 

Celková finanční alokace výzvy je 2 000 mil Kč

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR