facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP JAK: Dotační příležitosti pro výzkum a vzdělávání pro rok 2024

2. 3. 2024
OP JAK: Dotační příležitosti pro výzkum a vzdělávání pro rok 2024

Přes 8 tisíc podpořených projektů za 24 miliard korun a 9 nových výzev pro výzkum a vzdělávání pro rok 2024, to je Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). Přinášíme přehled čtyř výzev, které budou v roce 2024 vypsány v prioritě Výzkum a vývoj (priorita 1). 

OP JAK výzvy 2024 grafika

Výzva: Open Science II
Druh výzvy: průběžná
Alokace výzvy: 900 milionů Kč
Plánované vyhlášení výzvy: červen 2024
Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: červen 2025
Podporované aktivity: Podpora implementace iniciativy European Open Science Cloud (EOSC) v ČR. Konkrétně podpora rozvoje tematických / oborových repozitářů a jejich integrace do prostředí Národní datové infrastruktury, rozvoje a aplikace vhodných metadatových modelů, standardů a dalších prostředků a nástrojů zvyšujících vyhledatelnost, dostupnost, interoperabilitu a znovu-využitelnost výzkumných dat

 

Výzva: Výzkumné prostředí (výzva přesunuta z Harmonogramu výzev na rok 2023)
Druh výzvy: kolová
Alokace výzvy: 1 mld. Kč
Plánované vyhlášení výzvy: červen 2024
Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: listopad 2024
Podporované aktivity: Podpora rozvoje institucionálního prostředí na úrovni výzkumných organizací, podpora zisku a udržení HR Award, vzniku a rozvoje administrativních kapacit, rozvoje nástrojů řízení lidských zdrojů a kariérního růstu, vytváření podmínek pro výchovu, získání, rozvoj a udržení kvalitních lidských zdrojů ve VaVaI, podpora institucionálního nastavení pro skloubení výzkumné práce a rodičovství / dlouhodobého ošetřování člena rodiny

 

Výzva: Návraty
Druh výzvy: kolová
Alokace výzvy: 1,5 ml. Kč
Plánované vyhlášení výzvy: říjen / listopad 2024
Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: březen 2025
Podporované aktivity: Podpora výzkumných projektů. Stimulace znovuobnovení kariéry výzkumných pracovníků / výzkumných pracovnic po přerušení dosavadní kariéry díky mateřské / rodičovské dovolené / ošetřování člena rodiny

 

Výzva: Teaming-CZ III
Druh výzvy: kolová
Alokace výzvy: 1 mld. Kč
Plánované vyhlášení výzvy: říjen / listopad 2024
Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: leden 2025 (druhé kolo leden 2026)
Podporované aktivity: Podpora dofinancování infrastrukturní části projektů, které uspějí ve výzvě programu Horizont Evropa Teaming for Excellence

 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR