facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědecká rada ERC požaduje zvýšení rozpočtu

22. 2. 2024
Vědecká rada ERC požaduje zvýšení rozpočtu

Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC, European Research Council) publikovala na svém webu prohlášení k příštímu evropskému rámcovému programu pro výzkum a inovace (FP10), v němž vyzývá ke zvýšení rozpočtu pro prestižní evropské vědecké granty a apeluje na zachování nezávislosti Vědecké rady ERC.

erc logo new website  1 0

Evropská rada pro výzkum (ERC) byla založena v roce 2007. Skládá se z nezávislé Vědecké rady, jejíž správní orgán tvoří významní evropští vědci, a výkonné agentury, která je zodpovědná za provádění ročního pracovního programu, vyhlašování výzev k podání návrhů, poskytování informací a podpory žadatelům, organizaci hodnocení recenzenty, uzavírání a správu grantových smluv, poskytování pomoci Vědeckému výboru ERC a komunikaci o ERC.

Rozpočet se nezměnil od roku 2009. To snižuje hodnotu a prestiž grantů ERC. Navýšení rozpočtu by tyto problémy řešilo a umožnilo by větší podporu přirozené spolupráce pomocí ERC Synergy grantů. Současný rozpočet Evropské výzkumné rady činí přibližně 2 miliardy eur ročně. Aby mohla Evropská výzkumná rada dosáhnout plného potenciálu a její působení mělo dopad po celé Evropě, bylo již v roce 2003 odhadnuto, že by rozpočet na ERC granty měl odpovídat 5% rozpočtu národních výzkumných agentur Evropy, což nyní odpovídá přibližně 5 miliardám eur,” píše v prohlášení Vědecká rada ERC.

Nezávislost Vědecké rady a procesů 

Další část prohlášení vyjadřuje obavu ze standardizace procesů: „Jednoduché, flexibilní a na míru připravené postupy ERC by neměly být ztíženy snahami o standardizaci procesů a systémů napříč rámcovým programem (Horizon Evropa) a dalšími programy financovanými Evropskou unií. Standardizovaný přístup nemůže poskytnout flexibilitu, která je potřebná k rychlému reagování na potřeby evropské vědecké komunity,” obává se Vědecká rada ERC, která v prohlášení zároveň zdůrazňuje nutnost zachování své nezávislosti: „Tato nezávislost zahrnuje schopnost určovat průběh ERC výzev a to, jak jsou granty spravovány, aby vyhovovaly potřebám špičkového výzkumu.”

Ve Vědecké radě ERC je celkem 22 vědců zastupujících různé obory. Ve Vědecké radě je i jaderná fyzička Alice Valkárová z České republiky. „Prostý návod, jak se stát členem VR ERC, neexistuje. Nominanty vybírá skupina vědců stanovená Evropskou komisí na základě jejich vědeckých výsledků a také zřejmě jejich aktivit v oblasti výzkumné politiky v jejich mateřských státech,“ říká Alice Valkárová.

Nobelisté, patenty i vakcína proti Covid-19

ERC podpořilo za svou 17letou existenci již přes 13 000 projektů, držitelé ERC grantů byli 87 různých národností a působili na více než 900 výzkumných institucích v rámci EU a v přidružených zemích. 40 % projektů podpořených Evropskou výzkumnou radou přineslo výsledky, které jsou následně citovány v patentech. Samotní držitelé ERC grantů registrovali 2 200 patentů a jiných forem ochrany duševního vlastnictví jako jsou ochranné známky. Dále přibližně 400 výzkumníků, kteří byli podpořeni ERC grantem, založilo startupové společnosti.

Mezi ERC grantisty je 14 nositelů Nobelových cen, 6 Fieldsových medailí, 11 Wolfových cen a mnoha dalších ocenění. Výzkumníci financovaní ERC vytvořili přes 200 000 článků publikovaných v recenzovaných časopisech. Publikace vědců podpořených Evropskou výzkumnou radou se vyskytují sedmkrát častěji v 1 % nejcitovanějších oborových časopisech než publikace ostatních vědců a ERC grantisté jsou mnohem častěji mezi nejcitovanějšími vědci světa než ostatní vědci. Tito výzkumníci také přispěli k mnoha širším cílům EU v oblasti zelené a digitální transformace a společenským výzvám, jako je zlepšování zdraví nebo řešení demografických trendů, ač jim to nenařizovalo žádné tematické omezení výzev. Dosáhli průlomů v klíčových technologiích, jako jsou umělá inteligence a kvantová informační technologie, a vynikají jako lídři v inovacích.

Analýza z roku 2021 prokázala, že 607 grantů podpořených ERC významně přispělo k výzkumu nemoci covid-19. Například řešitel ERC grantu Uğur Şahin, jehož původním cílem byl vývoj vakcíny proti rakovině, efektivně využil svůj předešlý výzkum tak, že vyvinul vakcínu Pfizer. Jiná ERC analýza ukázala, že z 2 500 vědeckých prací týkajících se změn klimatu zmíněných ve zprávách hodnocení Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) bylo 854 vypracováno v rámci grantů ERC.

V říjnu 2023 Evropská komise zveřejnila seznam deseti klíčových oblastí technologií pro ekonomickou bezpečnost EU, mezi nimiž jsou čtyři považovány za zvláště citlivé: pokročilé polovodiče, umělá inteligence, kvantové technologie a biotechnologie. Všechny tyto oblasti jsou právě oblastmi, kde je důležitý špičkový výzkum financovaný ERC. Přesto Vědecká rada ERC zdůrazňuje, že vědci nemohou být svazováni vyhlášenými tematickými výzvami, ale měli by mít i nadále zachovanou svobodu v tom, jaká témata považují za relevantní pro svůj výzkum.

 

Autor: Vladislava Vojtíšková (Vědavýzkum.cz)

Grafika: ERC

Zdroj: ERC