facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyjádření redakce k událostem na UPOL

16. 5. 2022
Vyjádření redakce k událostem na UPOL

Aktuální události na Univerzitě Palackého v Olomouci, které vyústily ve výměnu dopisů a příspěvků i na našem portále, nás přiměly k velmi intenzivnímu přemýšlení jak v podobných případech postupovat. Následující vyjádření se týká nejen událostí na UPOL, ale vysvětluje náš postoj k možným diskuzím a výměnám názorů podobného typu.

Posláním portálu Vědavýzkum.cz je od jeho založení v roce 2016 nejen nabízet aktuální informace ze světa výzkumu, vývoje a inovací, ale také sdílet pestrou škálu názorů, myšlenek a perspektiv jednotlivých členů nejširší vědecké a akademické obce – ať už se jedná o vědce, juniorní výzkumníky, inovativní podnikatele a vynálezce, či řídící pracovníky celého systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

V redakci totiž věříme, že otevřená diskuse o aktuálních tématech ze světa výzkumu, vývoje a inovací a sdílení nejrůznějších úhlů pohledu mohou vést k rozvoji a kultivaci českého výzkumného systému a na nejobecnější úrovni také k pozitivním dopadům na společnost jako celek.

Pokud se však diskuse přenese do roviny osobních výpadů, antipatií či útoků na konkrétní osoby, nejedná se dle našeho názoru o konstruktivní diskusi o tématech ze světa vědy a výzkumu. Takové projevy a jednání podle nás nenásledují dobrou tradici věcné akademické diskuse, kterou se i my – redakce Vědavýzkum.cz – snažíme následovat.

V případě veřejných vysokých škol má akademická samospráva k dispozici množství korektivních nástrojů, na nichž leží břímě a odpovědnost rozhodování o všech aspektech akademického života, včetně akademických prohřešků. Redakce Vědavýzkum.cz v tomto směru striktně odmítá být dalším takovým nástrojem, kteří vůči sobě členové akademické obce za tímto účelem využívají. Je odpovědností akademické obce, aby své samosprávné orgány využila v jejich plné šíři.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ukončit uveřejňování příspěvků, které adresují dění a vztahy mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN), potažmo celé Univerzity Palackého v Olomouci. Na našem portále nadále zůstává zveřejněn pouze otevřený dopis signatářů rektorovi UPOL a jeho odpověď.

Jsme srozuměni s tím, že ne všichni budou s naším postojem z různých důvodů souhlasit. Naším cílem však vždy bylo a bude konstruktivním způsobem přispívat ke kultivaci českého vědeckého prostředí. Věříme, že naši čtenáři tento přístup pochopí.

 

Redakce portálu Vědavýzkum.cz