Vytisknout tuto stránku

Rada vlády doplnila předsednictvo a jednala o aktuálním stavu Informačního systému VaVaI

5. 10. 2016
Rada vlády doplnila předsednictvo a jednala o aktuálním stavu Informačního systému VaVaI

Dne 3.10. se konalo 318. zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Kromě doplnění předsednictva Rada jednala také o aktuálním stavu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) nebo o návrhu státního rozpočtu na oblast vědy a výzkumu.

„Členům Rady vlády jsem sdělil, že informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací bude od příštího týdne opět plně funkční. Navíc zajišťujeme jeho provoz vlastními personálními kapacitami, na vlastním technickém zařízení a díky tomu ušetříme každoročně 50 procent dříve vynakládaných finančních prostředků z veřejných zdrojů,“ řekl k jednání místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a zároveň předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Na uvolněné místo v předsednictvu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) po odvolání prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc., která byla členkou Rady a její první místopředsedkyní, byl zvolen PhDr. Pavel Baran, CSc. Do funkce prvního místopředsedy Rady byl pak zvolen dosavadní místopředseda Rady Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Členové Rady byli také seznámeni s návrhem rozpočtu na oblast vědy a výzkumu na příští rok, který schválila vláda, a který je největší v historii. Celková částka rozpočtu činí 32,7 miliardy korun a oproti schválenému střednědobému výhledu se zvýšila o 3,75 miliardy korun.

 


prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. - je profesorem molekulární biologie a genetiky Masarykovy univerzity (MU). Dlouhodobě se věnuje biologii kmenových buněk. V současné době je přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a působí jako prorektor MU pro výzkum.

PhDr. Pavel Baran, CSc. - působí ve Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky. Věnuje se tématu morální a politické filosofie. Organizačně se podílel na konstituování Filosofického ústavu AV ČR a v roce 2004 byl jmenován jeho ředitelem a tuto pozici zastával do roku 2013.

 

Zdroj: vyzkum.cz