facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO:  Noví členové Evropské skupiny a školení projektových manažerů

1. 2. 2022
Novinky CZELO:  Noví členové Evropské skupiny a školení projektových manažerů

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepromeškejte registraci na již jedenáctou edici školení projektových manažerů V4. Upozorňujeme také na novou Evropskou strategii pro univerzity, nový dokument k investicím do vodíkové strategie a zápisy z infomačních dnů k misím v programu Horizont Evropa či dobrovolnictví v humanitární oblasti v rámci programu Erasmus+.

CZELO

Přihlaste se na školení projektových manažerů V4!

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně se svými partnery ze zemí V4 organizuje v termínech 28., 29. a 31. března 2022 další edici „Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky (V4)“. Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont Evropa. Školení nabízí možnost absolvovat intenzívní třídenní program, který zahrnuje jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe. Přihlašovat se je možné do 23. února 2022. Vzhledem k omezenému počtu míst (celkem 35, z toho 7 za ČR) budou kandidáti posuzováni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. Více informací naleznete na webu CZELO.

Nový dokument k investicím do vodíkové strategie

Nově vydaný dokument popisuje překážky a možnosti pro plné využití vodíkových technologií v následujících letech. Právě vodík má hrát velkou roli ve splnění jednoho z cílů Zelené dohody pro Evropu, a to odklonu od fosilních paliv, což vyžaduje vytvoření výrobní a distribuční sítě čistě vyráběného vodíku. Dokument rovněž přispívá k pilotní akci nového Evropského výzkumného prostoru k zelenému vodíku, jejímž cílem je navrhnutí a implementace společného strategického plánu výzkumu a inovací pro zelený vodík.

K podpoře investic do vodíku mají dopomoct synergie mezi Horizontem Evropa a jeho předchůdcem, Evropskou aliancí pro čistý vodík, Zelenou dohodou pro Evropu a dalšími programy a institucemi. Více informací najdete ve zprávě Evropské komise. Pokud vás zajímá budoucnost a možnosti výzkumu v oblasti vodíku, nezmeškejte informační den V4 k výzkumu v oblasti vodíku, který se uskuteční dne 8. února 2022.

Komise jmenovala nové členy Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích

Evropská komise jmenovala 15 nových členů Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE). Skupina EGE poskytuje Evropské komisi nezávislé poradenství ve všech aspektech politik a právních předpisů, kde se základní, etická a společenská práva protínají s rozvojem vědy a nových technologií. Jmenování nových členů potvrzuje závazek Evropské komise integrovat etiku do všech sektorových politik EU. Kompletní seznam nově jmenovaných členů najdete na stránkách Evropské komise.

Evropská strategie pro univerzity připraví vysoké školy na budoucnost

Evropská komise představila 18. ledna dva zásadní dokumenty pro vysokoškolské vzdělávání v Evropě. Součástí „balíčku pro vysokoškolské vzdělávání“ je očekávaná Evropská strategie pro univerzity a návrh Komise na doporučení Rady o efektivní mezinárodní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Návrh Komise na doporučení Rady má za cíl přispět k tomu, aby se nadnárodní spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání posunula na další úroveň. Podporuje zejména větší sdílení kapacit a zdrojů, zavádění společných diplomů i studijních programů, uznávání kvalifikací a studijních výsledků napříč Evropou či synergie mezi vzděláváním a výzkumem. Zaměřuje se také na celoživotní vzdělávání, rozvoj potřebných dovedností a kompetencí. Více se dočtete v tiskové zprávě Evropské komise.

Jak na dobrovolnictví v humanitární oblasti

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a GŘ EAC Evropské komise uspořádaly 20. ledna 2022 informační událost o nové aktivitě Evropského sboru solidarity – Dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci. Byla představena nejen samotná výzva, která má uzávěrku 3. května, ale i rozdíly mezi původní iniciativou Humanitárních dobrovolníků EU (EUAV) a touto novou aktivitou. Navíc byla zodpovězena celá řada častých dotazů. Více naleznete v zápisu kanceláře CZELO.

Přečtěte si to nejdůležitější z „Infodní k misím Horizontu Evropa“

Mise Horizontu Evropa jsou portfolia akcí napříč různými obory, jejichž cílem je dosáhnout ambiciózních a hlavně měřitelných cílů v individuálních časových rámcích. Mise pomohou naplnit klíčové priority EU jako Zelená dohoda pro Evropu, Evropský plán boje proti rakovině, Plán na podporu oživení Evropy, Evropská průmyslová strategie, Evropa připravená na digitální věk a další.

Konkrétní zaměření misí vzešla z doporučení expertů nominovaných do jednotlivých misijních rad a jsou vyhlašována formou speciálních výzev ve druhém pilíři programu Horizont Evropa. První kolo výzev proběhlo v létě 2021 a bylo zaměřené převážně na koordinační a podpůrné akce, které mají napomoct plnému rozvinutí jednotlivých misí. Druhé kolo výzev bylo otevřeno začátkem ledna s termíny uzávěrek koncem března a v polovině dubna, v závislosti na konkrétní misi. Za účelem představení nově otevřených výzev uspořádala Evropská komise ve dnech 18. a 19. ledna 2022 informační dny, zápis naleznete na webové stránce CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.