facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhé jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

20. 12. 2019
Druhé jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se uskutečnilo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT druhé zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v čele s náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským. Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR, České konference rektorů, škol, obcí a krajů a dalších institucí v oblasti výzkumu a vzdělávání.

index

„OP JAK bude podporovat otevřenou a vzdělanou společnost. Otevřenost bez vzdělanosti je plochá, vzdělanost bez otevřenosti zase samoúčelná. Nový operační program by měl pomoct řešit systémové problémy České republiky ve vzdělávání i výzkumu právě akcentem na otevřenost a vzdělanost nás všech,“ zahájil zasedání Přípravného výboru náměstek Václav Velčovský.

Cílem jednání bylo projednání návrhu textu budoucího operačního programu a vypořádání připomínek od jednotlivých stakeholderů. Členům byl představen aktuální stav vyjednávání víceletého finančního rámce pro programové období 2021–2027, který může podstatně ovlivnit plánování intervencí, a obsah kompromisního návrhu MŠMT ve věci kofinancovaní a formy financování projektů. MŠMT deklarovalo, že je a bude cílem vyjednat takové podmínky, které budou reflektovat veřejný zájem činností ve výzkumu a vzdělávání a které podstatnou měrou neznemožní efektivní čerpání z OP JAK.

Členům byly detailněji představeny dvě plánované priority OP JAK, včetně cílových skupin a zaměření těchto intervencí. První priorita bude investiční a zaměřená na výzkum, druhá pak multifondová a směřující do vzdělávání od mateřských po vysoké školy.

Členové Přípravného výboru OP JAK dále diskutovali o jednotlivých oblastech intervencí a jejich specificích. V oblasti výzkumu a vývoje byl například pozitivně vnímán záměr financovat úspěšné, ale nepodpořené projekty z komunitárních programů či podporovat rozvoj open science. V oblasti vysokého školství se diskutovalo o podpoře tzv. třetí role vysokých škol s ohledem na další neprofesní vzdělávání dospělých. Z oblasti regionálního školství pak byla např. podpořena snaha systémově snižovat nerovnosti ve vzdělávání či modernizovat metody, formy a obsah vzdělávání včetně podpory pedagogických pracovníků.

Přípravný výbor projednal návrh programového dokumentu OP JAK. MŠMT nyní připraví finální verzi, kterou zašle na MMR. To by mělo během prvního kvartálu roku 2020 svodně všechny operační programy předložit vládě. Další jednání přípravného výboru proběhne po tomto formalizovaném kroku.

 

Zdroj: MŠMT